Обръщаме палачинката – четири

0

Време за прочит: 3 минути

 В този материал  става  става дума за „подхвърляне”  на проблеми, които час по-скоро трябва да решаваме. 

След трите „палачинки” дойде ред и за четвъртата.

Обръщаме палачинката
Обръщаме палачинката – две
Обръщаме палачинката – три

Докато първите три са доста далече от нас и сякаш не са лъжица за нашата уста, сега става въпрос за управлението на фермата, което още не владеем, то при четвъртата нещата са сякаш по прости.

Ето защо ще говорим за нещо реално, нещо, което можем да направим и трябва да го направим. Трябва да преодолеем, незнаем как да го формулираме, страха ли, консерватизма ли, наредбите ли или нашата пасивност и да не чакаме някой да ни подкара със сопата. Става дума отново за така  наречения ДНК анализ и използването  информацията за генотипа.

Защо в началото започнахме с това, че четвъртата палачинка можем да хапнем, дори и без мед. Защото просто сме длъжни пред настоящите животновъди и идващите след тях, да имаме нещо свършено по отношение на генотипа. В момента, чрез ДНК анализа доказваме само произхода на младите животни. Вероятно е необходимо известно време да се правят такива анализи, докато фермерите започнат да изпълняват всичко свързано с репродукцията. В същият момент, докато  се натуткаме, другите от нашата „черга” правят първите стъпки, а някои и вторите.

Нека дадем думата по тези въпроси на г-н Тодор Арбов

– „Да се прекрати веднага безумието с млечни контроли и парите да се насочат за геномна оценка. ИАСРЖ може да е балансьор на развъдните програми, като на своя сайт публикува данните на всички бици, внесени като сперма в България, заедно с текущите цени. Данните да се обновяват на всеки 4 месеца. Така фермерите ще могат да се ориентират по-добре кой какво предлага и да се спре вноса на генетически боклук.

За месодайното говедовъдство е много наложително да се създаде нуклеус, може да е в няколко ферми, може да е кооперативен. На първо време да се внесат ембриони с елитна генетика за създаване на такъв нуклеус, който ще се занимава с производството на бици и бикопроизводителки чрез внос на сперма от елитни бици.

Всички животни в това нуклеусово стадо се генотипират и данните се използват за бракуване и за индивидуални случни планове. В стадата да се допускат за работа само генотипирани бици с положителни показатели.

 За геномната оценка – в момента разработвам програма за Белплем в Беларус. Преди няколко месеца станцията по ИО в Гродно купи оборудване за лаборатория за генотипиране. Сега ще им помогна да я сертифицират и да ползват нашата лаборатория в САЩ – Genetic Visions – като номинатор при CDCB (централната база данни) за обработка на лабораторните резултати.  Следващата стъпка след геномната оценка е индивидуални случни планове – които мога да изготвя, чрез програмата Chromosomal Mating – която работи на маркерно ниво с повече от 8,000 маркера – разбира се, приложима е само за генотипирани женски животни, но работи с всички бици, генотипирани и регистрирани в Интербул. В Украйна, Беларус и Русия отдавна използвам такъв подход. Миналата седмица взехме още 500 проби за генотипиране в Украйна, през април генотипирахме поредните 200 животни в Беларус. България спи.

 При сегашната възможност за геномна оценка на бици е възможно да се възобнови даже и бикопроизводството и производството на сперма  – от 25 години работим с американска и канадска сперма – все ще изскочат няколко бичета с TPI  над 2800.  Мой румънски клиент редовно продава генотипирани бичеа на станциипо ИО в Унгария и Чехия. Има вариант да се използва и лабораторията в ИСРЖ за първия етап на генотипирането – извличане на ДНК върху хартиен носител, което съществено може да намали разходите по генотипиране в чужбина.

Като заключение – без геномна оценка в говедовъдството България ще продължи да бъде нетен вносител на млечни продукти и говеждо месо, при положение, че можем да сме нетен износител, вместо да произвеждаме тор и да внасяме разполодни животни от чужбина.

Ставаме и рапортуваме.

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here