Допълнителна доброволна профилактична програма

0

време за прочит: 4 минути

Преди три години, на първото изложение в гр. Раковски, Националния съюз на говедовъдите в България връчи на представител на МЗГХ, предложения за подобряване работата в говедовъдството. Макар и бавно, но както хората казват –  славно, след две години бе реализирано едно и от нашите предложения – безвъзмездно даване на фермерите на семенна течност и то сексирана, за осеменяване на определен процент  от стадата.
Второто ни предложение бе – за първи път в страната да се реализира проект за доброволно ваксиниране на животните, против  опасни заразни болести. Идеята дойде, след среща с чехски говедовъди, които споменаха, че при тях в момента върви Доброволна програма за справянето с мастита. Подобни програми са минимум две години и се ангажират много държавни лаборатории и служители. До момента няма отговор от Министерството, нито е имало дебат или допитване по този въпрос.  Важното е, че ледовете де разчупват и може да се направи нещо хубаво за нашите животновъди –  казва  изпълнителният директор на НСГБ Михаил Михайлов.

На Вашето внимание предоставяме проекта, които е изготвен от фирмама Рабел ООДЗ

 ЦЕЛИ:

·        Създаване на благоприятни условия за прилагане на допълнителна ваксинация и обезпаразитяване на животните срещу болести и вредители, извън задължителната Национална Профилактична Програма

·         Превенция на заболявания, които лесно могат да бъдат избегнати чрез адекватна програма за обезпаразитяване и имунизация, съответно минимизиране риска от икономически загуби за фермата

·        Вдигане общия здравен статус на животните във фермата

ЗАЩО допълнително: Превенцията е най-сигурният начин за защита на цялата ферма и региона, в който се намира. Най-добрият начин за превенция е масовата ваксинация. За да е наистина успешна една имунизационна програма, ветеринарите препоръчват  тя да бъде предхождана от адекватно обезпаразитяване, за да се даде максимален шанс на имунната система да изгради резистентност към вирусите и бактериите.  Разходите за масовa манипулация на стадото са високи. Обезпаразитяването и допълнителна ваксинация гарантира спокойствие за собственика и висок здравен статус на ферма; вдига нивото на конкурентоспособност и създава възможност за избор на продукти според конкретните нужди на фермата.

Разликите между Държавната профилактична програма и схема за допълнителна ваксинация:

Държавната профилактична програма се създава с цел превенция на болести от първостепенна опасност на територията на цялата страна. Разходите по нея са изцяло покрити от държавата, тя е със задължителен характер, с идеята за базова защита на животните в страната. Тя не би следвало да има за цел да покрие всички индивидуални нужди на фермите. Различни фактори определят необходимостта и вида на контрол, защита и превенция, а те са:

 • Начин на управление (за мляко/за месо/ обор/ пасищно/ смесено/ за угояване/ за репродукция и др.)
 • Породи на животните в стопанството
 • Здравна история на животните
 • Специфика на района на отглеждане

Схемата за допълнително подпомагане е с незадължителен характер. Идеята е стопанинът, на чело с лекуващия лекар и/или консултация със специалисти в областта, да избере допълнителна имунизация, която изцяло отговаря на нуждите на стадото, имайки финансова подкрепа за това.

Вид на подпомагането: Държавно, под формата на възстановяване на процент  (40-60%) от изразходваната сума за ваксини и разхода за прилагането им от ветеринарния лекар. (Взаимстване от модела на схемата за “акциза върху газьола”)

Начин за кандидатстване: след предоставяне на фактури за закупените ваксини и препарати за обезпаразитяване, както и протокол/справка от ВетИс, издадена от ветеринар за прилагането на продуктите.

Кандидатстването да се прави за всички закупени продукти от предходната година.

Условия за доразвиване на схемата:

 1. Опция за гаранционен фонд или първична субсидия, даваща възможност за начален капитал за закупуване на продуктите.
 2. Опция за издаване на специална акредитация на стадото, за изграден здравен статус ( вземайки под внимание великобританския модел на контрол и превенция)

Примерни ваксини, от които може да се възползва всяка ферма (но не само):

Поливалентни ваксини като:

 • комбинирана ваксина срещу говеждия респираторен синдром, причинен от инфекциозен ринотрахеит при говедата (IBR), вирусна диария при говедата (BVD), параинфлуенца при говедата (PI3) и респираторен синцитиален вирус (BRS).
  • примерни марки:
   • HipraBovis Quatro, производител Hipra
   • CattleMaster 4/ CattleMaster Gold и други вариации, производител Zoetis
  • Комбинирана ваксина срещу различни типове клостридии
  • примерни марки
  • Covexin 10
  • Bravoxin
  • Cubolac BG

Ваксини срещу други болести, характерни за района на отглеждане, за породата или проявили се във времето

 • Пример:
 • Пастюрела и Манхаймска болест
  • примерни продукти
   • Bovipast
   • Dilphes BG
  • Ку-треска
   • Coxevac – Ceva
  • Мастити и тн

 

 

 

 

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here