“Криста” ЕООД: Стратегии за използване на протектирани аминокиселини (2 част)

0

Свързани статии:
“Криста” ЕООД: Стратегии за използване на протектирани аминокиселини           (1 част)

В миналото протектираните аминокиселини бяха предназначени основно за високопродуктивни ферми и ситуации, при които се изисква значително увеличение на производителността. Това се дължи на факта, че протектираните аминокиселини бяха представяни като фуражни добавки, подобно на дрожди и буфери. В резултат на това те обикновено се разглеждат като допълнителен разход към дажбата. Aминокиселините обаче не са фуражни добавки. Те са ключови хранителни вещества и трябва да се използват не по-различно от всяка друга фуражна суровина, която доставя необходимите хранителни вещества на кравата.

Фуражите стават все по-скъпи и могат да варират значително по качество и консистенция. В резултат на това възможността да се използват протектирани аминокиселини като фуражни суровини за доставяне на основните хранителни вещества в ежедневните дажби става все по-интересна и икономически релевантна. Има два основни подхода за използване на протектирани аминокиселини.

 1. Подход на пълна или частична замяна

Може би най-универсалната и оптимална употреба на протектираните аминокиселини в ежедневните дажби е да замести или частично да замени основните аминокиселини, които се осигуряват от други хранителни съставки. В този смисъл те се използват като всеки друг фураж, като например соев шрот и други протеинови култури.

Ползите от този подход:

 • Общият разход за дажба често може да бъде намален
 • Създава се място в дажбата за други хранителни вещества (напр. енергия или фибри)
 • Постига се по-голямо постоянство в осигуряването на хранителни вещества и подобрена устойчивост срещу промяната на цените на млякото и фуражите (т.е., тъй като повече фуражни суровини се използват в по-малки количества, промяната на качеството и цената на всяка суровина има по-малък ефект върху общата дажба)
 • Постига се по-голямо постоянство в снабдяването с хранителни вещества в сравнение с термично обработените суровини като соевия или рапичен шрот
 • Може да се приложи, следвайки прости правила без използване на компютърно моделиране (например премахване на 100 g соев шрот и замяна на разликата в лизин с еквивалентно количество протектиран лизин)
 • Може да се използва за оптимизиране на фуража в компютърна програма, вземайки предвид спецификацията на хранителните вещества при най-нисък разход. Това позволява понижаване на нивото на суров протеин в дажбата и с това намаляване на общия разход
 1. Подход за увеличаване на общия грам MP-Lys и MP-Met в дажбата

Друг често срещан подход при използването на протектирани аминокиселини е те да се добавят към настоящата дажба, за да се промени съотношението лизин-метионин и да се увеличат общият грам и концентрация на лизин и метионин в дажбата. Крайната цел е увеличеното производство на мляко и млечни компоненти, по-специално млечен протеин.

Ползи от този подход

 • След корекцията на субоптималните нива на лизин и метионин обикновено може да се наблюдава ясен и видим ефект върху производителността и да се изчисли възвръщаемостта на инвестицията
 • Подходът е лесен за изпълнение
 • Добавянето на повече лизин и метионин към дажбата може да подобри биологичните процеси и така да позволи по-добро оползотворяване на генетичния потенциал на кравата

Целта на фермера е да произвежда по-висококачествено мляко, по-ефективно и с по-малко вреда върху околната среда, като често се сблъсква с променливост на цените, качеството и наличността на фуражните суровини. Използването на протектирани аминокиселини може да бъде ценен инструмент за постигане на тази цел, като позволява създаването на по-висококачествена и по-постоянна дажба.

Christa Nutrition предлага премикси и допълващи фуражи, които са формулирани така, че да отговорят на хранителните нужди на животните в раличните стадии от тяхното развитие. Ние с изключително внимание разработваме и произвеждаме продукти, съобразени с целите на клиента и  използваните суровини и предлагаме консултация за постигане на оптимални резултати.

За повече информация, моля свържете се с наш експерт по хранене на преживни животни: ТУК 

Контакт за Южна България: Контакт за Северна България: 
 0889 56 10 83 0885 13 62 49

 

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here