2 част: Отглеждане на телета – полски вариант

0

време за прочит: 5 минути

Какво съветват своите говедовъди полските експерти.

Правилното отглеждане на телета се състои в ограничаване на смъртността на младите. Респираторните заболявания и диарията са основните причини за загуби по време на отглеждане. Диарията засяга 10 до 35% от популацията на телета за кърмене и причинява над 50% от смърта на младите животни. Ето защо мониторингът на здравето на телето е важен елемент от превенцията.

1 част: Отглеждане на телета – полски вариант

Ако телето не умре поради изтощаваща диария, резултатът е дългосрочни проблеми в развитието му. В най-добрия случаи  ниско производство на мляко в първата лактация. В допълнение, диарията е свързана с висок дискомфорт и болка. Телето с диария трябва първо да се отдели от останалите и да се премести на чисто и сухо място. Изолацията е важна, тъй като диарията може да възникне поради инфекциозни агенти.

Болестите в периода на отглеждане, са причината  телетата да намалят приема на фуражи и по този начин се отразява негативно на кривата на растеж. Правилното отглеждане на телета, от друга страна, насърчава адекватен растеж и това се отплаща с високите бъдещи очаквания и дълголетието на кравите.

Въпреки това, някои симптоми на влошаване на здравето на телетата могат да избягат от вниманието ни и по този начин болестта може да се развие безпрепятствено. При инфекциозни заболявания пренебрегването на първите симптоми предимно благоприятства предаването на патогена между телетата.

За да се предотврати всяко едно недоглеждане от фермерите по отношение състоянието на телетата вече се използва приспособлението ESENSE Flex Tag

Инструментът се използва за наблюдение на здравето на телета от раждането до 6-месечна възраст, използващи eSense Flex маркера. Приложението ви позволява да откриете първоначалните тревожни симптоми, които могат да предвещават здравословни проблеми, което – както е известно – е трудно преди появата на клинични симптоми. Откриването на заболяването в ранен стадий на неговото развитие позволява бърза намеса и започване на лечението. Благодарение на това можем също да намалим количеството на приетите лекарства, да предотвратим отрицателния ефект върху кривата на растеж на телето и в резултат на това да намалим процента на отпаданията.

Това е респондер под формата на eSense Flex Tag, антена и приложение, което събира, анализира и визуализира данните от наблюдаваното животно. Системата регистрира и анализира информация чрез eSense Flex Tag в реално време. Той непрекъснато актуализира и илюстрира цялата информация, която е налична на компютър или всякакъв вид мобилни устройства. Когато системата регистрира отклонение от рутината на животното или всяка нередност, потребителят получава сигнал.

– Сред многото параметри, които се вземат предвид при анализа на данните, е необходимо да се спомене: дишане, активност, здравен индекс, засмукване, а в следващия период  и храненето.

Земеделските стопанства, където телетата се наблюдават по този начин  възхваляват тази система, тъй като тя е особено ефективна при откриване на заболявания в ранен стадий.

– Системата информира потребителите за всеки здравословен проблем. Стойностите, дадени в минути за пиене на мляко за едно теле, позволяват подробен контрол на всяко животно. .

Добре отглежданите телета са гаранция за получаване на здрави юници, които могат да бъдат отгледани рано. Следователно мониторингът на всички етапи на отглеждане и грижа за здравето на младите крави е инвестиция в (близкото) бъдеще. Това ще намали загубите и ще управлява печеливша ферма. Освен това използването на нови технологии в развъждането спестява време, което обикновено бихме отделили за „конвенционален“ мониторинг на животните. И както знаете, всеки спестен час си струва теглото в злато.

Източник: allflex.globa

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here