Приключенията на едно селско момиче: Оборът / 19 част

От януари 2014 г. във фермата ни има нов, модерен обор  за млечните крави. Те престояват в него 24 часа на ден, само в сухия си период излизат на пасището по време на сезона за пашуване..
Този обор  е оптимално оборудван, за да гарантира благосъстоянието и производството на нашите крави. Кравите се доят  на доилна система  въртележка – карусел с 24 места.  През  юни 2016 г. направих видеоклипове  на обора, с всичките му сектори.

Достатъчно количество светлина  се получава от полупрозрачните гофрирани листове и магнитните индукционни лампи. Приятната вентилация се осигурява от компютърно контролираните ветрови платна и отвореното било. Кравите могат да си почиват  на меко и да лежат върху гумени рогозки, върху които се поръсват стърготини. Всяко легло е отделено с подвижен парапет.
Кравите се хранят през самозатварящи се фуражни прегради на алея с покритие за хранене и пият от корита с поплавък.  Кравите могат да използват двата различни вида четки.

Средата, в която живеят, също се поддържа чиста:  торта се почиства с робот, който се движи в обора четири пъти на ден. В обора има и бокс, застлан със слама и събира максимум седем животни. Мястото за чакане пред доилното съоръжение   се създава между два реда боксове, където е монтирана верига за електрическо задвижване.
Когато кравите излязат от въртележката, те трябва да преминават през коридор с две бани за краката, които се пълнят с разтвор  на всеки две седмици. Ако е необходимо, кравите могат да се отделят и в пътеката за лечение, когато излизат от инсталацията. Там те могат да изчакат лечение или да влязат в бокса  за подрязване на копитата, които има постоянно място в обора. Ако е необходимо, кравите могат да се отделят и доведат до бокса за лечение.

Джули Ван Бовен

Приключенията на едно селско момиче / 1 част
Приключенията на едно селско момиче / 2 част
Приключенията на едно селско момиче / 3 част
Приключенията на едно селско момиче – Раждане на теле / 4 част
Приключенията на едно селско момиче – Цезарово сечение / 5 част
Приключенията на едно селско момиче – Отглеждане на телето / 6 част
Приключенията на едно селско момиче – Обезроговяване на телета/ 7 част
Приключенията на едно селско момиче – Всичките ни крави имат име / 8 част
Приключенията на едно селско момиче – Близнаците / 9 част
Приключенията на едно селско момиче – Естествено покриване / 10 – 1 част
Приключенията на едно селско момиче – Естествено покриване / 11 – 2 част
Приключенията на едно селско момиче – Стойте си у дома и се грижете един за друг! / 12 част
Приключенията на едно селско момиче: Пресушени крави / 13 част
Приключенията на едно селско момиче: Време и вятър / 14 част
Приключенията на едно селско момиче: Пасището / 15 част
Приключенията на едно селско момиче: Близане / 16 част
Приключенията на едно селско момиче: Кравата смуче мляко от крава/ 17 част
Приключенията на едно селско момиче: Изкуствено осеменяване на крави / 18 част
Приключенията на едно селско момиче: Оборът / 19 част
Приключенията на едно селско момиче: Доене на карусел / 20 част
Приключенията на едно селско момиче: Доене на карусел – стъпка по стъпка / 21 част
Приключенията на едно селско момиче: Кравите бързо изпитват топлинен стрес /22 част
Приключенията на едно селско момиче: На вечеря с краля и кралицата / 23 част
Приключенията на едно селско момиче: Контрол на бременността / 24 част
Приключенията на едно селско момиче: Фермерски кучета / 25 част
Приключенията на едно селско момиче: Даваш както при другите / 26 част
Приключенията на едно селско момиче: Конструкцията / 27.1 част
Приключенията на едно селско момиче: Конструкцията / 27.2 част
Приключенията на едно селско момиче: Дойде и време за пасището / 28 част
Приключенията на едно селско момиче: : Осмата лактация на Беки / 29 част
Приключенията на едно селско момиче: Защо телетата и кравите мучат / 30 част
Приключенията на едно селско момиче: Как работим в екип / 31 част
Приключенията на едно селско момиче: Сигнали от кравата / 32 част

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here