SOFT-AGRO.COM: Топлинен стрес при кравите / 2 част

1 част: Топлинен стрес при крави

Продължаваме да публикуваме материали свързани с различните проблеми  на кравите за мляко.

С любезното съдействие на г-жа Елена Бабенко, Govedovad.com представя съвместният проект със SOFT-AGRO.COM
който продължаваме с материала:

ТОПЛИНЕН СТРЕС ПРИ КРАВИ: КОНТРОЛЕН СПИСЪК НА DLG

МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ / ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ТОПЛИННИЯ СТРЕС ПРИ КРАВИТЕ

Какво ни съветват експертите.

От особена важност са навременната оценка на ситуацията и прилагането на мерки за намаляване на температурите в оборите. Когато планирате и изграждате нови обори, можете да обърнете внимание на много различни точки, които намаляват или дори избягват термичния стрес. Целта е да се запази скоростта на въздуха на такова ниво, че да не се получи течение, и да се избегне пряката слънчева радиация.
Представяме ви портфолиото от дейности, от които земеделските производители могат да избират, като отчитат индивидуалните характеристики на фермата и ги приспособяват към местните условия:

 – достатъчно пространство и въздушен обем;
 – местоположението на обора;
 – стените са отворени или падащи;
 – спомагателна вентилация (вентилатори, вентилационни тръби), особено в зоната на лежане и в специалните сектори;
 – избягване на прозрачни панели на покривите (предимно от южната страна) организация за  – осветление с помощта на LED лампи (150 лукса);
 – широки надвеси на покрива;
 – светъл / бял покрив;
 – сандвич панели;
 – монтаж на фотоволтаични системи;
 – инсталация за охладителна система;

В съществуващите обори, движението на въздуха и способността да се избегнат ситуации на топлинен стрес, често са ограничени. Но и тук могат да се предприемат мерки за предотвратяване на топлинния стрес. Когато се разберат първите признаци на начален топлинен стрес, се препоръчва незабавно да се отворят всички съществуващи врати, порти и прозорци, но така, че да не се създаде течение. За да се увеличи допълнително скоростта на въздуха в обора, можете да премахнете тавана и да го замените със защитна мрежа от вятъра. За да се отстранят вредните вещества и влажността на въздуха в обора, площта за изпускане на въздух трябва да бъде възможно най-широка и отворена.

За поддържане на въздушния поток и запазване на постоянна скорост е необходимо да се оборудват системи за допълнителна вентилация. Те включват вентилатори (аксиални и таванни вентилатори), както и вентилационни канали.

Когато монтирате аксиален вентилатор, свалете защитния панел. Освен това, трябва да се внимава ъгълът на наклон да е 15 °. Вентилаторът се фиксира с вериги, за да се предотврати отклонение.

Около тялото на кравата има въздушна зона. За да се премахне този топъл въздух, се изисква скоростта на движение на въздуха от поне 2 m / s, и да е насочен директно към кожата на кравата. По този начин се намалява така наречената „възприемана температура”. Този ефект се нарича охлаждащ ефект. В допълнение, чрез системата на принудителна вентилация от обора, се  отстраняват вредните вещества и влажността.

Аксиалните вентилатори трябва да бъдат разположени, ако е възможно, по такъв начин, че да се вкарва студен въздух. Тъй като животните остават предимно в зоната за почивка, вентилаторите се монтират и фиксират на височина 2,5-2,7 m над леглата.  Можете да помислите за инсталиране на блок аксиални вентилатори, точно над втория ред легла. Разстоянието между отделните вентилатори зависи от дължината на въздушния поток. Ако дължината на емисиите на въздуха не е известна, може да се предположи, че за всеки диаметър от 10 cm на вентилатора има около 1 метър дължина на емисиите във въздуха. Ъгълът на наклон на вентилаторите от 15° осигурява умерен поток на въздух по посока на животните.

Таванните вентилатори се монтират на височина около 5 метра на разстояние около 20 m, обикновено над мястото за хранене. С диаметър от 6 до 7,5 m и капацитет от 60 оборота в минута, те са с по-“ниски потоци” в сравнение с аксиалните вентилатори. Но консумират по-малко енергия и са по-безшумни от аксиалните.

Таванните вентилатори смесват въздуха в обора и го разпределят равномерно поради по-големият диаметър. Но скоростта на въздуха и посоката на въздуха намаляват все повече и се отклоняват по посока на стените на помещението. Поради по-ниската скорост на въздуха, студения въздух не е достатъчен, да унищожи въздушната възглавница на кравата. Таванните вентилатори могат да бъдат препоръчани, като принудителна вентилация, само ако таваните на хамбара са изолирани или ако не може да се инсталира друга система.

Следващата възможност за проветряване на обора е вентилационният канал. В помещението се подава свеж въздух отвън през тръба, която се монтира над функционалната зона. Въздухът се продухва директно над тялото на животното през отворите, които съответстват на функционалната зона, и по този начин унищожават въздушната възглавница.  В трудна и ограничена ситуация със стари помещения,  това е единствената възможна алтернатива. Оборудването да е в съответствие с индивидуалните нужди на фермата и спецификата на обора.  Определено трябва да се консултирате и да планирате добре такава система. Контролът на системата за принудителна вентилация, трябва да отчита индекса на температурата и влажността. Препоръчително е да се планирате вентилационната система заедно експерти специалисти.

Също така, принудителната вентилационна система трябва да бъде оборудвана в специалните секции на обора, като зона за чакане, доилна зала/робот и помещение за доставка, секция за болни животни. Въпреки, че животните в такива участъци остават сравнително краткотрайно, в повечето случаи много от тях са пренаселени, и поради това те са много ограничени при проветряването и охлаждането.

Наличието на хладна, чиста вода и достатъчно количество поилки, трябва да бъде осигурено на възможно най-високо ниво, така че, по всяко време, всяка крава да може да се напие. Потреблението на вода нараства с увеличаване на производителността и с повишаване на температурата на околната среда. Препоръчва се максимум 20 крави на 1 поилка.

За да може да се осигури засенчване в района на лежене, се препоръчва дърветата и храстите да бъдат засадени на достатъчно разстояние от обора. Защото мрежите за защита от вятър, които предпазват от ултравиолетово лъчение, не са достатъчни, за да се предпази обора от пряка слънчева светлина.

Практическият опит показва, че пренаселеността на животните в обора, влияе върху производството на мляко на стадата, особено по време на периоди на високи температури. При намаляване на броя на животните, често може да се наблюдава, че във ваната има повече мляко.

Охлаждането на животните с вода е препоръчано да се прави и проектира от професионалисти. То може да се извърши чрез системи с високо или ниско налягане.

Системата с високо налягане разпръсква водата като мъглата. Малките капчици вода се изпаряват във въздуха и поглъщат енергия от околното пространство. Това създава охлаждане. Обаче, трябва да се отбележи, че такова охлаждане винаги е придружено от увеличаване на относителната влажност и следователно също засяга THI. Влажният въздух трябва задължително да бъде отстранен от обора, за да не се образува тропически климат. Нежеланото повишаване на относителната влажност, може да се контролира чрез координиране на работата на охладителните системи и вентилаторите.

Системата с ниско налягане работи с големи капки, които овлажняват косъма   на животното, но вимето остава сухо. Този метод образува изолиращ слой въздух, между повърхността на кожата и влажното покритие. Изпаряването на водата става директно от тялото на животното и води до охлаждане. Необходимо е да се гарантира, че така наречените душове за крави, да не овлажняват леглата и храната.  Можете да управлявате системата чрез реле за време. Интервалите от 15 минути са се доказали като добри, тогава водата се разпръсква в продължение на 3 минути и се получава изпаряване за 12 минути.

Охлаждането на животните с вода не е тривиално и е предпоставка за голям потенциал за “влошаване на състоянието им”. При висока относителна влажност или ограничен въздушен поток, добрата идея може да бъде фатална за животните. Дозаторът, успокоява само съвестта и в най-лошия случай вреди на животните.

Топлинният стрес при животните през следващите години най-вероятно ще се увеличи. Неговото отрицателно въздействие върху производителността и здравето на животните е много разнообразно. В тази връзка за охлаждане на животните  правете подобрения. Те ще бъдат в полза както на хората, така и на животните.

Една публикация на soft-agro.com


Портфо́лио (на италиански: portfolio – „портфейл, папка за документи“) – събрани образци от документи, фотографии, предмети, търговски марки, стоки и др. даващи представа за предлаганите услуги от съответна организация (фирма) или специалист (моделиер, фотограф, дизайнер, архитект и т.н.).

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here