SOFT-AGRO.COM: 1 част/ Готови ли са нашите юници за бъдещето?

време за прочит: 5 минути

Продължаваме да публикуваме материали свързани с различните проблеми  на кравите за мляко.

С любезното съдействие на г-жа Елена Бабенко, Govedovad.com представя съвместният проект със SOFT-AGRO.COM
който продължаваме с материала:

Готови ли са нашите юници за бъдещето?

Твърде много крави вече отпадат след  първата си лактация. Причините за преждевременните усложнения често се крият в периода на отглеждане на  ремонтните  млади животни.

Фактът, че този период не е оптимален за някои юници, показват резултатите от оценката на ремонта на млади животни. По този начин сравнителната оценка на фермите, проведена от Земеделската камара на Мекленбург-Западна Померания (LFA MV), показва висока интензивност на отглеждането. И за съжаление много предприятия не постигат основната цел, а именно – да отглеждат крави, способни на висока производителност и най-вече крави, способни на дълголетие за висока рентабилност .

От особено значение за това е, че интензивността на отглеждането трябва да се приспособява към условията на предприятието, а контролът върху производството трябва да се извършва редовно. Разходите от подобен контрол се възстановяват, когато процентът на елиминираните животни в първата лактация намалява и юниците  стават по-производителни.

Възможността за по-голям избор на животни подобрява основата на производителността, а възможността за допълнителна продажба на бременни родословни юници носи повече приходи от продаването на юница на месокомбинат.

Производителността на ремонтните юници – има още  МНОГО ДА СЕ ЖЕЛАЕ

Разходите за отглеждане на юници са се увеличили значително през последните години (Фиг. 1). Повече от половината от всички разходи са разходи за фуражи, като делът на реално отглежданите фуражи в размер на 283 евро на глава заемат най-голям дял..

Фигура 1: Растящи разходи за динамика на растеж  при младите животни в LFA MV предприятия

Когато се анализират фуражните суровини, които се изразходват средно годишно, става очевидно, че концентрираните фуражи съставляват висок дял. От 15-ия ден от живота до подготовката за отелване, младите животни получават повече от 1 кг еквивалентна концентрирана храна на глава на ден. В същото време не само дажбите на телета, но и дажбите за млади животни съдържат соево брашно и царевично зърно. Царевичен силаж също е в количество от 1,4 до 1,8 кг сухо вещество на глава на ден е значителна част. Храненето е интензивно, възрастта на отелване от 25,3 месеца е оптимална, Обикновено заплождането на първотелките е трудно.Индексът за осеменяване нараства значително от година на година (графика 2).

Графика 2. Разработване на индекса за осеменяване на юници в тестовите стада на асоциацията (Ismeams; p <0,0001)

Причините и броят на отклоненията от стадото показват, че резултатите от заплождането  на юници след отелване първи телета не са задоволителни. Средно почти 5% от юниците отпадат за всички предприятия, което може да се тълкува положително по отношение на качеството на стадото.  (Фигура 3).

Графика 3. Разпределението на причините за унищожаване на юници

ПОДДЪРЖАЙТЕ ПОСТОЯНЕН КОНТРОЛ ВЪРХУ ИНТЕНЗИВНОСТТА НА ОТГЛЕЖДАНЕТО НА МЛАДИ ЖИВОТНИ

Подобрява се продуктивността през целия живот и продължителността на използването на млечните крави (Фигура 4).

Графика 4. Динамика на производителността през целия живот и продължителността на използването на млечните крави в тестовите предприятия на LFA MV

Критично високата стойност на принудителното бракуване на младите крави в първите три лактации. Около една четвърт от всички бракувани са в първата, а 19% във втората и третата лактация. Намаляването на процента на бракуване преди третата лактация наполовина може да увеличи доходите с около 200 евро на глава (за цялото стадо).

Резултатите от източногерманския проект показват, че причините за преждевременното бракуване може да се крият в качеството на отглеждането.

ЗАГУБИ В МЛЯКО ДО 1300 КГ

Юници се телета при много различна интензивност на растеж на възраст между 24,6 и 26,3 месеца (Таблица 1).

Таблица 1. Ефектът на нарастващия интензитет върху първата лактация

Таблица: Ефект от скоростта на растеж върху първата лактация
Компания Живо тегло за 6 месеца живот Възраст на първо отелване % пенсиониране през първата лактация кг мляко за първата лактация, за 305 дни
всичко ≥ 250 дни разлика
1 166 25.3 21.9 7524 8730 1206
2 167 25,4 19.3 7873 8748 875
3 188 25.9 17.3 7372 8721 1349
4 193 26.3 10.3 9069 9514 445
5 201 25,4 12.0 8394 9252 858
6 206 25,2 6.7 7881 8261 380
7 212 24.6 8.9 8562 9197 635
Ø 193 25.5 14.8 7917 8789 872

За предприятията 7, 6 и 4 полученият среден дневен прираст е оптимален за целевата възраст на първото отелване, тъй като процентът на животните, изхвърлени през първата лактация, и разликата в производителността са най-ниски.

Нещата бяха съвсем различни в предприятията, които макар да се стремяха към една и съща цел, не следваха стратегията за отглеждане на млади животни за ремонт. В предприятия 1, 2 и 3 процентът на принудително бракуване е между 17 и 22%. Загубата на производителност поради принудително бракуване варира от почти 900 до над 1300 кг на юница.

От това проучване е важно: възрастта на първото отелване трябва да бъде определена в зависимост от условията във всяко конкретно предприятие .

следва продължение….

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here