Закон за износ на животни

0

време за прочитане: три минути

 

Испанците първи реагираха относно изискванията за транспортирането на животни. Румънците веднага ги последваха, защото бяха заплашени от ЕС, че ще им бъде забранено да изнасят живи животни след потъването на техен кораб с 64000 бр овце, въпреки предупрежденията на Съюза, че температурите са много високи.

С 283 гласа „за“ и един въздържал се, Камарата на депутатите, прие на 30 юни, Законът за защита на животните, предназначени за износ в трети страни. Става въпрос за законодателната инициатива, внесена в парламента от министъра на земеделието Адриан Орос, която поиска строги правила за превоз на живи животни и изискване към ветеринарните лекари да са завършили курсове по тази материя.

Трябва да се отбележи, че новия закон се ползва от подкрепата на Асоциацията на говедовъдите и износителите на говеда, овце и свине в Румъния. То няма и как да е по друг начин. Румъния е втората страна по брой отглеждани овце в ЕС и е в топ десет на ЕС с над милион говеда.

След влизането на закона в сила ще бъде заснемано зареждането на животни на кораба.  Друг важен аспект е, че овцете трябва да се стрижат, ако износът се извършва през лятото, а ако животните имат рога, трябва да се осигури необходимото пространство, за да не се наранят.

Новият закон предвижда, че “износа на живи животни може да се извършва по шосе, море или въздух”, а разпоредбите, приети от румънския парламент, “се прилагат за местоназначението им, извън Европейския съюз”. Задължителна санитарно-ветеринарна помощ, ако в деня на качване температурата надвишава 35 градуса

Ветеринарният медицински персонал по време на пътуването има следните задължения:

а) извършва ежедневна инспекция на животните по отношение на тяхното здраве и благосъстояние;

б) оказва медицинско-ветеринарна помощ на транспортираните животни;

в) попълва ежедневния отчет, предоставен в приложението, който е неразделна част от този закон.

Здравният сертификат за износ на живи животни се издава от официалния ветеринарен лекар на граничния инспекционен пункт въз основа на здравния сертификат (и), издаден от ветеринарния лекар на депото за събиране, който придружава животните и след инспекцията.

В случай на автомобилен износ с транспортни средства, предназначени за дълги пътувания, вентилационните системи в транспортните средства трябва да осигуряват по всяко време на пътуването, независимо дали транспортните средства са неподвижни или в движение, температура между 5 градуса по Целзий и 30 градуса по Целзий в транспортното средство за всички животни с допустимо отклонение от +/- 5 градуса по Целзий, в зависимост от външната температура. Също така за износ, извършен по шосе, с транспортни средства, предназначени за дълги пътувания, в периоди на високи температури, разпределената площ за животно трябва да бъде увеличена поне с 10%.

В случай на износ по море, в периоди, когато външната температура на борда е 35 градуса по Целзий, се осигурява увеличение от поне 15% от площта, отредена за всяко животно. Отделенията, в които се транспортират животните, трябва да бъдат оборудвани със система на принудителна вентилация с достатъчен капацитет за освежаване на целия обем въздух, като се вземе предвид височината на отделението и неговия тип, съответно ако е затворена или частично затворена.

Превозвачите, които не предоставят ветеринарни грижи съгласно новото законодателство, рискуват спирането на разрешението за превоз на живи животни за морски пътешествия над 10 морски мили, както и сертификата за разрешение за живи животни за кораби над 10 морски мили за 6 месеца. Ако разпоредбите са нарушени от превозвачи, оторизирани от други държави-членки, тези превозвачи няма да могат да оперират в румънски пристанища през следващите 6 месеца.

източник:kanal 3 ro

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here