А Н О Н С – пропуснати статии от Govedovad

0
1 част: Д-р Пламен Конов – Профилактична програма в говедовъдството 

За да бъде ефективна една такава програма, в нея се залагат множество параметри по: необходимост, приложение, ефективност от прилагането, мониторинг и контрол по изпълнението и краен резултат по ликвидирането на дадена болест. От 21.04.2021 г влиза в сила новия Регламент (ЕС) 2016/429 за заразните болести и здравеопазването на животните.

Внимание АНОНС

Без да влизам в подробности ще отбележа някои от основните моменти при планирането и прилагането на мерките по овладяването и борбата с дадена болест:

Прочетете повече: ТУК


2 част: Д-р Пламен Конов – Профилактична програма в говедовъдството

Д-р Пламен Конов: „Предлагам да се обърне внимание на следните Инфекциозни и Паразитни болести, които е доказано, че съществуват при животните в България:

Прочетете повече: ТУК


 Обръщаме палачинката – три
Внимание АНОНС

Третата новост, ако може така да се изразим, е увеличаване продължителността на живота на кравите. Това минава под мотото

„Целта трябва да бъде отглеждането на здрава, здрава, термотолерантна крава с дълъг експлоатационен живот”. 

Голямото предизвикателство за науката, практиката и съветите е по-нататъшното развитие на съществуващите системи за отглеждане на животни по такъв начин, че аспектите на здравето на животните, продуктивността, екологията, икономиката и хората, работещи в селското стопанство, да бъдат съгласувани с целта на социалното приемане по най-добрия възможен начин.

Прочетете повече: ТУК


Обръщаме палачинката – четири
Внимание АНОНС
След трите „палачинки” дойде ред и за четвъртата.
Докато първите три са доста далече от нас и сякаш не са лъжица за нашата уста, сега става въпрос за управлението на фермата, което още не владеем, то при четвъртата нещата са сякаш по прости.

Ето защо ще говорим за нещо реално, нещо, което можем да направим и трябва да го направим. Трябва да преодолеем, незнаем как да го формулираме, страха ли, консерватизма ли, наредбите ли или нашата пасивност и да не чакаме някой да ни подкара със сопата. Става дума отново за така  наречения ДНК анализ и използването  информацията за генотипа.

Прочетете повече: ТУК


 След кризата – до днес и утре
Внимание АНОНС

Независимо от това, че продължаваме да говорим за вируса и ежедневно да има пострадали, икономиката започна да си стъпва на краката и с бързи мерки иска да навакса пропуснатото. На всякакви нива се правят анализи и съответно чертаят какво трябва да се направи, за да се навакса изоставането и да се върви напред.
Какво бе обсъждано на конференцията на IFCN 
(Млечна изследователска мрежа) – е международна изследователска компания, която си сътрудничи с изследователи от около 100 страни и обслужва друга мрежа от над 100 компании в световната млечна верига.

Не знаем също дали България е член на тази организация и имало ли е наш представител по време на конференцията.

Прочетете повече: ТУК


 Допълнителна доброволна профилактична програма
Внимание АНОНС

Преди три години, на първото изложение в гр. Раковски, Националния съюз на говедовъдите в България връчи на представител на МЗГХ, предложения за подобряване работата в говедовъдството. Макар и бавно, но както хората казват –  славно, след две години бе реализирано едно и от нашите предложения – безвъзмездно даване на фермерите на семенна течност и то сексирана, за осеменяване на определен процент  от стадата.
Второто ни предложение бе – за първи път в страната да се реализира проект за доброволно ваксиниране на животните, против  опасни заразни болести.

Прочетете повече: ТУК


Внимание АНОНС
 Зашеметяващите 100 000 кг мляко от крава са факт и у нас

За радост на всички, България вече има нови шампионки. Информацията получихме от зооинженер Николай Величков – управител и съсобственик на ферма “Асеница-96“ – Асеновград заедно с братята Александър и Никола Каишеви.

Прочетете повече: ТУК


Проект на Наредба за контрола на развъдните асоциации. Доклад
Внимание АНОНС

Проект на Наредба за условията и реда за осъществяване на контрол върху дейността на развъдните организации

Съвсем нормално е да се направят промени в сега съществуващата Наредба, защото тя е от 2008 г. През този период се промениха доста неща в селекцията. У нас, броят на Развъдните асоциации се увеличи на повече от четиридесет, броят на контролираните животни също се увеличи и се приближаваме към средното за Европа. Селекционната дейност в ЕС се подчинява на Регламент (ЕС) 2016/1012 на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2016 година относно зоотехнически и генеалогични условия за развъждане, търговия и въвеждане в Съюза на чистопородни разплодни животни, хибридни разплодни свине и зародишни продукти от тях.

Прочетете повече: ТУК


Внимание АНОНС
Още по модела – г-н Тодор Арбов

Тодор Арбов:. При силна кооперативна структура може да има ферма и с 2 крави – нищо лошо, ако някой друг (кооперацията) поеме дейностите, изискващи скъпоструваща техника за производство на силаж например. При сега съществуващият модел ферма с 30 крави не може да си позволи пълна технологична независимост, а услуги няма от къде да получи. Следствието от тази ситуация е глад – кравите се изкарват на нещо, което носи името пасище, но там има трева не повече от 2-3 месеца в годината – и който оживее….Средната млечност под 4000 кг в България е доказателство за това. Искам някой да ми даде пример за сегашна ферма в България с 20-30 крави, която дои 8-9 хиляди литра мляко на лактация и може да оживее без субсидии.

Прочетете повече: ТУК


Внимание АНОНС
Анализ: Производство месо – 2019 г

Публикуван е един от най-важните Доклади на Агростатистика относно дейността  на кланиците за червено месо и производство на месо в България през 2019 година.
Защо важен.
Важен, защото месото е един от продуктите, с които се изхранваме. През 2019 г са работели 85 кланици, или с пет в повече от 2018 г. Няма лошо, че броят на кланиците расте. Въпросът е новите кланици да бъдат в тези райони където няма кланици. Например през 2018 г не беше възможно да се колят говеда в Бургаска и Ямболска област, защото нямаше кланица за ЕРД.
От наличните кланици само в 43 могат да се колят говеда и в 25 свине.

Прочетете повече: ТУК


Преработка мляко – 2019 г
Внимание АНОНС

През 2019 г в страната са работели общо 238 млекопреработвателни предприятия. С други думи имаме 21 нови предприятия, или с 9% в повече от 2018 г. Увеличението е при еднлочните търговци – 36 предприятия. Основното количество мляко обаче се преработва от 195-те търговски дружества. Същите обработват 96.5% от всичкото обработвано мляко. В тези предприятия са работели 7859 служители. За годината са реализирани продукти за 927 млн. лева, което е с 11% повече спрямо 2018 година.

Прочетете повече: ТУК


Преработка мляко – май / 2020 г
Внимание АНОНС

През месец май в млекопреработвателните предприятия са влезли и преработени 73 123 т мляко от крави, биволи, овце и кози. Това е с 8480 т в повече от предходния месец април. В сравнение с май – 2019 г. пък са преработени 1525 т в повече. Дневно в мандрите са преработвани 2437 т мляко, което си е направо един малък рекорд през последните години.

Прочетете повече: ТУК


 

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here