SOFT-AGRO.COM: 2 част/ Готови ли са нашите юници за бъдещето?

Продължаваме да публикуваме материали свързани с различните проблеми  на кравите за мляко.

С любезното съдействие на г-жа Елена Бабенко, Govedovad.com представя съвместният проект със SOFT-AGRO.COM
който продължаваме с материала:

2 част/ Готови ли са нашите юници за бъдещето?

Всеки, който няма условия за възрастта на първото отелване на 24-25 месеца, трябва по-добре да планира един, два или три месеца повече време предварително.

Несъмнено при висока интензивност на храненето е възможна по-ранна възраст на първото отелване. Но в този случай отглеждането на ремонтни млади животни трябва да се организира отделно според възрастта, защото често за юници има риск от затлъстяване по време на отелването.

До края на първата половина от живота на телето във всеки случай трябва да се разкрие потенциалът за растеж. Възможно е наддаване на тегло над 1000 грама на глава на ден. След това трябва да последва умерено хранене, което осигурява печалба от максимум 850 грама на ден. В случая говорим за контролиран растеж.

Когато животните навлязат в периода на пубертета, е необходимо да се „забави“ още повече, така че първото осеменяване да се извърши с живо тегло 400-420 кг. Освен това средния прираст трябва да бъде максимум 750 грама. При отелване на първото теле, с телето юницата трябва да има маса от 600 до 630 кг.

РАЗХОДИТЕ ЗА КОНТРОЛ СА ТВЪРДЕ ВИСОКИ

При отглеждането на млади животни работните процеси трябва да бъдат адаптирани към живота на животните. Холщайн породата е рано узряваща, порада, на което трябва да се обърне достатъчно внимание на дебелината на животните.

Често бизнес лидерите съобщават, че без царевичен силаж и няколко концентрата не е възможно правилното отглеждане на младите животни, че животнитерастат твърде малко. Земеделският производител трябва да вземе предвид тези индивидуални характеристики на предприятието.

При контролирано отглеждане това означава: животните трябва да се претеглят след определени периоди от време.

Кантара за животни е скъпа инвестиция, заплащането на персонала е високо. Каква трябва да бъде възвръщаемостта на производството на мляко, така че разходите за провеждане на контролирано отглеждане да се изплатят?

При следващите изчисления стойността на скалата за тегло на телето е 2500 евро, теглото за младите животни е 12000 евро плюс работното време на двама или трима работници. Телетата на възраст до 6 месеца трябва да се претеглят веднъж месечно, по-възрастните млади животни – най-малко три пъти преди осеменяването. С подготовката и последващата обработка, въвеждането на данни и оценката за изчисляване, изчислението отчита необходимостта от време – пет минути за претегляне на едно животно.

В зависимост от добитъка, разходите варират от 13,8 евро (1500 млечни крави) до 23,46 евро (250 млечни крави) на глава. Това не е съществено. Но ако в същото време процентът на животните, изхвърлени в първата лактация, може да бъде намален от сегашните 23% до 19%, това просто ще покрие допълнителните разходи за придобиване на информацията за теглото.

ОБЩУВАНЕТО Е ВСИЧКО

Фактът, че управлението на млечните крави е включено в ежедневието (или трябва да бъде включено), а именно контролът върху храненето , трябва да бъде инструмент за отглеждане на млади животни . Претеглянето е предпоставка за това.

Следващата мярка за контрол на храненето е ежедневен отчет на хранителния прием на младите животни – в различни групи, определящи количеството консумиран фураж и сухо вещество . След това данните трябва да бъдат въведени в счетоводната система и анализирани, за да се разработят необходимите мерки за подобряване на резултатите от отглеждането.

Основна роля играе комуникацията между мениджъра и служителите. Всеки служител трябва да може да изпълнява задълженията си, да бъде мотивиран и ориентиран към целите. Писмените работни планове улесняват работния график, всеки знае какво трябва да се направи и може сам да изчисли силата си и да се контролира.

ДАННИ

Резултатите от заплождането на младите животни имат тенденция да намаляват. Увеличаване на индекса на осеменяване и висок процент на бракуване поради безплодие може да се открие в много стада.

Шансовете за запазване на юницата в стадото след първата лактация зависят от условията в предприятието. Условието за нисък процент на бракуване по време на първата лактация е интензивността на отглеждането, която трябва да бъде приспособена към способността на животните да растат.

Това от своя страна изисква контрол и наблюдение на отделното животно. Редовното претегляне на животни и фуражите и, ако е възможно, оценка на мазнините (BCS) позволяват бързо да се намесим в производствения процес, ако развитието на млади животни не се вписва в оптималните параметри.

Инвестициите във везни за претегляне на животните и необходимото работно време за това ще се изплатят, ако около втората лактация, ако оцелеят около 4% повече млади крави.

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here