2 част: Технология на Отглеждане на различни категории биволи

0

време за прочит: 5 минути

 • Малачета до 3-месечна възраст може да се отглеждат по различен начин:
  – Малачето бозае от биволицата и след това се извършва доенето;
  – Извършва се доенето, малачето присъства на доенето и след това се пуска да бозае ;
  – Малачето присъства на доенето, без да се пуска да бозае, а се храни изкуствено ;
  – Веднага след раждането малачето се отделя от биволицата и се храни изкуствено с кофа или биберон.
 • За препоръчване е при отглеждането на бозайни малачета да се прилага последният начин. След 20-ия ден на малачетата се дава концентрирана смеска, а след 30-ия ден – груб фураж.
 • До 3-4 месечна възраст малачетата се отглеждат в индивидуални или групови боксове разположени в същата сграда или на друго място. След тази възраст в зависимост от пола и предназначението на малачетата те се отглеждат оборно (вързано или в групови боксове) през зимния период и пасищно през лятото.
 • Вътрешното разпределение на помещенията и степента на механизация на производствените процеси се решават според конкретните условия. Необходимо е да се спазват определени технологични норми.
Категория и технология на отглеждане Необходима площ за 1 животно Фронт на хранене
 Малачета до 3 м в групови боксове  1,5 кв.м  0,25 м
 Малачета от 3 м до 6 м в групови боксове 1,8 кв.м 0,35 м
  Малачета от 6 м до 12 м в групови боксове 2,5 кв.м 0,40 м
  Малачета от 12 м до 18 м в групови боксове 3,5 кв.м 0,45 м
 Малакини над 18 м в групови боксове 3,5 кв.м  0,60 м
 Малачета за угояване при хранена на воля 2,5 – 3  кв.м 0,20 – 0,30 м

Дойни и сухостойни биволици

 • Те се отглеждат в закрити помещения, вързани на ясла през зимата, и пасищно през лятото. Сградите може да са бетонни и монолитни, а покривната конструкция да е дървена и с керемиди.
 • Вътрешното разпределение на сградата се прави съобразно с броя на животните, предвидената механизация на производствените процеси и др., като се спазват следните технологични нормативи :
   Норми  Биволи Малачета  Малакини
   дължина на леглото  200 см  120 см  200 см
   ширина на леглото  110 см  70 см  110 см
   ширина на яслата  70 см  60 см  70 см
   височина на яслата от страна на леглото  50 – 55 см  25 – 30 см  30 – 40 см

Животните може да са разположени едно-, дву- и четириредово в зависимост от строителното решение на сградите. В съвременните ферми животните бяха поставени в бетонни “капани”, с висока кондензация на водната пара през зимата, много вентилатори по стените, които през зимата причиняват простудни заболявания. В бетонните легла животните губят значителна част от енергията си за поддържане на собствената си температура. Всичко това е в противоречие с основните изисквания на бивола. Ето защо при строителството на биволарник трябва да се запомни основното правило – той да е топъл. Това би се постигнало, като се направи на помещението кара таван, и то сравнително нисък. А подът задължително да е тухлен.

Поради това, че биволиците често се изсипват, в единия край на редицата трябва да се направят дървени легла (скари) с обратен наклон около 15 % , т.е. при дължина на леглото 2 м. в задната част скарата трябва да е издигната с 30 см. над пода. Така, когато се забележи, че животното може да се изсипи, се поставя на това легло. По този начин се повдига задницата му и се предотвратява изсипването.

 • В помещението животните може да са разположени с глава към стената (при едноредово разположение) или със срещуположно разположени глави . В зависимост от това хранителната пътека е разположена между стената и яслата или е централна, с ясли от двете и страни. Вторият начин позволява да се прилага механизация – фуражораздаващо ремарке за големи ферми или колички за малки ферми.
 • Към помещението трябва да се изградят дворчета, където биволите да прекарват топлите дни от годината. Необходимата площ от двора на едно животно е около 7 – 8 кв.м. Най-добре е да се осигури през летните месеци на биволиците паша с естествени водоизточници, където да се къпят.
 • Патриция Къцъркова

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here