Ветеринарите санкционират

0

Не си мислете, че само у нас има санкции, когато не се изпълняват ветеринарните изисквания и хуманното отношение към животните. Интересно за нашите фермери ще бъде да разберат какви са санкциите в Румъния. Една страна с която вървим рамо до рамо още от влизането ни в ЕС.   Националният орган по санитарна ветеринарна и хранителна безопасност (ANSVSA)  съобщава за проект на правителствено решение, публикувано на официалния уебсайт на институцията. Според проекта  нарушенията на ветеринарните изисквания, извършени от физическо или юридическо лице, което е собственик на животни, представляват нарушение и се санкционират с глоба от 3 000 до 6 000 леи; (1200 – 2400 бг лв.)

а) ако не са съобщили на официалния ветеринарен лекар / упълномощен ветеринарен лекар или на санитарно – ветеринарния отдел и безопасността на храните на окръга, промените в здравето на животните, появата на всяка болест, подозрение за заболяване, смърт или клането на животни в рамките на максимум 24 часа, чрез писмено уведомление или други средства за комуникация, съответно телефон, факс, електронна поща;

б) не осигурява и не спазва нормите за хигиена и биологична сигурност;

в) внесени/закупени чрез вътрешно общностни търговски връзки, болни животни, чиято болест е била придобита преди влизането им в Румъния и е установена, чрез лабораторни изследвания;

г) неспазване на законовите разпоредби относно идентификацията, регистрацията и движението на животни;

д) въведени животни от друго стопанство или зона по програмата за контрол на болестта, без одобрението на компетентния ветеринарен орган и служба за безопасност на храните ;

е) компетентните органи се установили, че са нарушили действащото законодателство, включително по отношение на размера на стопанствата.

една лея = 0.40 лв

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here