За появата на мастит при кравите

0

време за прочит: 3,5 минути

Съществува определена зависимост между възрастта на кравата и честотата на появата на мастит . Така кравите, по-възрастни от 8 години, страдат от мастит 1,5-3 пъти по-често от юници на първо теле. С напредване на възрастта рискът от заболяване на вимето се увеличава. Въпреки това, честотата нараства с възрастта само до 7-8-та лактация, след което тя намалява.

 Предразполагащи фактори на заболяването са формата на вимето, равномерността на развитието на четвъртинките, големината и формата на цицката. Важно за фермера е не само лечението на кравата, но и превенцията на мастит.

Разграничават се следните форми на вимето: чашковидна, закръглена, продълговата. Кравите с чашковидна форма на вимето получават мастит в 12% от случаите, със закръглено виме  20%, с продълговата форма –  64%.

Избирайки крави според формата на вимето, те могат да увеличат устойчивостта си срещу мастит с 1.4-2.2 пъти. Обикновено дължината и диаметърът на цицката имат малък ефект върху честотата на развитието на мастита. Вимето с конусовидна цицка е по-малко засегнато, отколкото с цилиндрични цицки с форма на бутилка. Лесно доените крави са по-чувствителни към мастит. Разстоянието от земята до цицката също до известна степен влияе на податливостта към мастит: на разстояние 46-50 см, честотата се регистрира в изолирани случаи, а при 25-35 см в 55% от случаите. Един от факторите, предразполагащи към мастит, е полимастията, допълнителното развитие на цицките.

Честотата на мастит се влияе и от еднаквостта на развитието на отделните четвъртинки на вимето. Задните четвъртинки на вимето са предразположени към повишена честота. През лятно-пасищният период – 12,4% от кравите се разболяват, през зимата заболеваемостта е 18,4%, пикът се наблюдава през март-април до 30%.

Има латентен (субклиничен) и клиничен мастит. Ако клиничната форма на заболяването може да бъде лесно диагностицирана визуално, тогава латентната форма е много по-трудна за идентифициране. Основните признаци на мастит:
подуване, топлина, зачервяване, болка.

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here