Свободните крави

0

Време за прочит:  2 минути

Свобода (на латинскиlibertas) е способността на съзнанието да мисли и действа в съответствие с волята на самия човек, но във връзка с по-висши закони и порядък. Това е способността човек да действа безпрепятствено и без ограничения според своите желания..

За да бъдем съвсем точни, относно това определение, ще допълним нещо за свободата. Преди известно време гледахме един австралийски филм, в които даваха живота на английски каторжници изселени в Австралия. В лагера порядките си бяха направо, както живота на село и единственото задължение на каторжниците бяха двете проверки – сутрин и вечер. Имаше и жени каторжнички и повечето живееха семейно. Имаха храна, имаха къщи. Един ден обаче няколко каторжника избягаха с една лодка и акустиратаха на един безлюден остров, на който дори нямаше и плодове. Но един от каторжниците каза – Ето, това е свободата.
Сега да се запознаем на кой „остров” живеят най-свободните крави.

Някои страни, като Швеция, Норвегия и Финландия, въведоха правила, които изискват производителите на млечни продукти да осигуряват  на кравите си достъп до пасища за определени периоди, при условие, че това дава възможност на животните да изразяват по-добре естественото си поведение в сравнение със затворените обори.

Канадските учени проведоха проучване на тази тема въз основа на публично достъпни данни. Данните за 2019 г. за Ирландия, показват, че 95-100% от млечните крави излизат на пасище. За Дания, Полша и Гърция процентът на свобода на кравите е по-малък от 25%. В Австралия данните за 2016 г. показват, че около 99% от млечните крави са имали достъп до пасища, а 89% са били на пасище през цялата година.

В Нова Зеландия се смята, че над 99% от настоящите млечни крави имат достъп до пасище през годината. В САЩ данните от 2013 г. показват, че пасището е използвано като основна система за управление на по-малко от 3% от кърмещи крави и 5% от сухостоините  крави.

Проучване, проведено в Канада преди няколко години, показа, че около 19% от дойните крави и 57% от сухостойните крави имат достъп до пасища, но тези данни не се считат за напълно надеждни.

„Пашата може да намали отрицателните социални взаимодействия между кравите, тъй като за всяко животно е осигурено повече пространство, отколкото обикновено се предлага на закрито. Те са по-щастливи крави “, заключават авторите.

DW

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here