И в Унгария ще тестват генома

0

време за прочит: 2,5 минути

В Унгария се създава генетична лаборатория, подходяща за тестване на геноми, която може ефективно да помогне на унгарските животновъди, чрез прилагане на най-модерните методи.

Унгарската асоциация на животновъдите, университета в Капошвар и администрацията с търговията с животни, сключиха сътрудничество и ще работят заедно.

Селекцията въз основа на тестване на генома, е най-модерният и ефикасен метод за отглеждане на животни и производство на животински продукти, който понастоящем се използва рутинно при все по-голям брой видове във водещи развъдни страни. Поради концентрацията в развъждането, все по-малко и по-малко развъдни организации и компании са в състояние да останат конкурентоспособни, ако не използват най-модерните методи.

Прилагането и широкото използване на геномиката в Унгария досега е възпрепятствано от липсата на техническа подготовка (лаборатория и информатика), както и липсата на специалисти (биоинформатика), способни да оценяват резултатите. Със споразумението за стратегическо сътрудничество, подписано в началото на юли, участниците искат да променят тази ситуация. Целта е да се създаде модерна лаборатория, която да отвори нова перспектива за развитието на унгарското животновъдство чрез прилагане на най-новите методи за изследване на генома.

Как стоят нещата у нас. Имаме т.н генетична лаборатория, но засега възможностите и са само да прави изследвания относно бащинството. За всякакви други изследвания ще трябва допълнително оборудваме, за снабдяването с което вече изоставаме осезателно.

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here