Абърдийн Ангус – Румъния

0

Време за прочит: 3,5 минути

Бележки на Govedovad: Големите изисквания към сектор мляко, принудиха много млечни фермери да затворят фермите, други просто смениха името на направлението – от млечно се прихвърлиха на месодайно – разбира се, само на книга. Трети започнаха да кръстосват млечните крави с месодайни разплодници, а четвърти направо си внесоха чистопородни животни от месодаини породи.
Рангирането от ИАСРЖ
Ранг на говедата под селекционен контрол
показва, че броя на чистородните животни от месодаини породи е 9623 бр от седем нови високопродуктивни месни породи. По статистика, за последната година т.н месодаини крави санад 90 000бр.
Какво правят Румънците в това отношение
 Поради голямото търсене на говеждо месо на пазара, все повече животновъди в Румъния се насочват към породата Ангус, отличаваща се с приспособимостта си към пасищата, както и заради печалбата, която предлага на фермерите: около 14 000 евро, която стартира  от петата година на дейността.

„В момента в Румъния има около 15 000-16 000 бр, чистопородни екземпляра. За сжаление, обаче броят на хибридите не расте. В началото, поради факта, че фермерите нямаха пари за закупуване на чисти породи, асоциацията е разработила  политика на хибридизация,  защото морфо-продуктивните характеристики се предават много добре на получените хибриди.

Цените, на които Ангус  говедата могат да бъдат закупени, варират от 1200 евро, за отбитите телета и могат да достигнат до 2500-3000 евро за животни от клас, с родословие.

Когато се доставят от малки или средни стопанства, цената е около 2,5-3 евро за килограм. Има добра печалба за фермерите и в крайна сметка това е алтернатива и при този срив в производството на мляко.

Земеделските производители, които решат да угояват животните си, могат да достигнат около 1200 грама средно дневен прираст. Освен това, бик от тази порода може да достигне тегло от около 900-1000 кг, а кравите – около 600-700 кг.

Ако говорим за печалба и  фермер започне тази дейност с 8 юници, а отелването се извършва през 2-ра година, на петата година той може да има над 60 животни.. Така един животновъд може да достигне печалба от около 14 000 евро за пет години. Друго предимство, подчертано от  представител на организацията е, че породата Angus е с добра пасищна култура.. Освен това добитъкът не изисква модерни обори, през зимата животните се нуждаят само от навес  в районите, където има силна виелица, или бури. Биковете Ангус се използват широко при индустриално кръстосване с крави от други породи. Получените хибриди имат дълголетие около 17 години, докато говедата на Aнгус  могат да живеят до 20 години. Кравите от тази порода имат развита мускулатура, поради което процентът на костите в трупа не надвишава 16%.

В сравнение с други европейски страни, Румъния има предимство с  ниска гъстота на добитък. Например, според статистиката има около 15 глави на 100 хектара, докато в Ирландия броят им е 137 говеда на 100 хектара.

Асоциацията на Ангуса, преди десетина години реагира адекватно по отношение на маркетинга, като започна да изкупува отбитите телета от своите членове, за доугояване или за износ. По подобен начин беше въведена и система за клане. Получаваш юница, но имаш осигурен пазарна върхови цени за месото. В момента има малко връщане назад, поради проблемите, които в момента имат животновъдите и румънската Служба по селекция.

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here