Критичните точки в говедовъдството?

0

Бележки на GOVEDOVAD.COM: скоро наш фермер сподели, че не участва в мярката за хуманно отношение към животните, но е имал проверка от ветеринарна комисия. Много наши фермери все още не знаят, че са длъжни да спазват изискванията за хуманно отношение към животните, независимо от това, че не участват в такава програма. Съвсем скоро ще започнат и да ги проверяват и за организираната от тях биосигурност на фермите. Изискванията и за хуманното отношение и биосигурност ще се увеличават непрекъснато. Така че,  искаме – не искаме – ще трябва да ги изпълняваме.

 Голямото развитие на говедовъдството, заедно с нарастващата концентрация на животни, отглеждани в една ферма, носи със себе си, освен всички положителни аспекти, и рисковете свързани с влошаването на биологичната безопасност на развъждането. Оптимално проектираната система за външна и вътрешна биосигурност и особено нейното последователно спазване създава предпоставки не само за поддържане на добро здраве на отглеждани животни и подходящо ниво на тяхното благосъстояние, но и за постигане на генетични показатели за производство и икономическа рентабилност на развъждането.

Превантивните мерки срещу въвеждането на инфекция в говедовъдството могат да бъдат обобщени така:

1. Строго спазване и отделно настаняване на новозакупени животни и животни след завръщането им от изложби, панаири, търгове – за минимум четири седмици;
2. Забрана за влизане и свободно движение на непознати в цялата ферма;
3. Забрана на влизане на чужди превозни средства в помещенията във фермата;
4. Осигуряване на подходящо управление на пашата;
5. Осигуряване на достатъчно количество качествен фураж;
6. Осигуряване на достатъчно количество качествена питейна вода;
7. Редовна саниране на съоръженията за зимните обори и подобряване на пасищата;
8. Дизайн и стриктно спазване на принципите на профилактика, като част от принципите на добрата развъдна практика;
9. Ваксиниране на избрани възрастови категории говеда в съответствие с план за ваксинация създаден въз основа на задълбочен анализ на здравословното състояние на стадото;
10. Водене на подробна зоотехническа и ветеринарна документация;

От Инструкцията за чехските говедовъди.

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here