Себестойност на млякото

0

време за прочит: 2 минути

Govedovad.com: Непрекъснато се стремим да поместваме резултатите от себестойността на суровото краве мляко в седемте европейски държави, в които от години, този признак се изчислява от анализаторите. Използвайки инструментите на сектор мляко, се регулират  цените на млякото и се балансира пазара. Че това е пътя, показва и действието на Русия, която също внедри този показател. Нещо повече, руснаците го правят всеки месец, докато в европейските страни се изчислява на три месеца. Тези данни, също помагат при даването на субсидиите и помощите на фермерите.
За да не го правим ние има две предположение. Първото е, че не можем и не знаем как и второто, че така ни е по-удобно.

 Каква е себестойността на суровото краве мляко в Германия.

Текущите резултати от изчисляването на разходите за производство на мляко в Германия показват значителен дефицит от 30%. Производствените разходи – към април 2020 г. – са 46,76 цента/kг, докато средната цена на плащането през същото време е била само 32,68 цента/kг. Следователно на производителите им липсват общо 14,08 цента/kг за покриване на разходите. Цифрите идват от тримесечното актуализирано проучване на разходите на Службата за селскостопанска социология и земеделие (BAL).

Средната цена на производството на мляко от почти 47 цента/кг се дължи преди всичко на ефектите от сухите години от 2018 г. насам.

Проучване за био разходите

От ноември 2019 г. също има информация за Германия за разходите за производство на мляко в биологичния сектор (период: 2011 г. до последната приключена финансова година).

 Изчисленията на разходите се извършват редовно не само в Германия, но и в пет други страни. И тук става ясно, че производителите на мляко не получават цени, покриващи млякото.
Източник: ЕМБ

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here