Подпомагане на животновъдите

0

Днес ,07.08.2020г в ДВ бр.70 е публикувана

Наредба № 2 от 5 август 2020 г. за прилагане на мярка 21 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани и малки и средни предприятия, които са особено засегнати от кризата, предизвикана от COVID-19“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Ставките за селскостопанските животни се отнасят за стопанство, а не за глава животно и са следните

за овце и кози:

а) от 10 бр. до 49 бр. – 500 лв.;

б) от 50 бр. до 99 бр. – 900 лв.;

в) от 100 бр. до 199 бр. – 1800 лв.;

г) от 200 бр. до 299 бр. – 2200 лв.;

д) от 300 бр. до 499 бр. – 3000 лв.;

е) от 500 бр. до 999 бр. – 7000 лв.;

ж) над 999 бр. – 13 500 лв.;

за говеда:

а) от 5 бр. до 9 бр. – 500 лв.;

б) от 10 бр. до 49 бр. – 1500 лв.;

в) от 50 бр. до 99 бр. – 3500 лв.;

г) от 100 бр. до 249 бр. – 9000 лв.;

д) над 249 бр. – 13 500 лв.;

за биволи:

а) от 10 бр. до 49 бр. – 1500 лв.;

б) от 50 бр. до 99 бр. – 4500 лв.;

в) от 100 бр. до 200 бр. – 9500 лв.;

г) над 200 бр. – 13 500 лв.;

пълният текст на Наредба№2 може да прочетете тук: https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=150692

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here