12 000 фотоволтаика на покрива

0

време за прочит: 4 минути

Govedovad.com: през последните години, непрекъснато говорим за това, как било редно да изглежда една ферма, за да бъде удоволствие на фермера да работи в нея. За съжаление, вниманието ни е съсредоточено главно върху субсидиите, де минимиса и по някой път върху проект, който в повечето случай се оказва ненужен.
Съвсем в реда на нещата, т.н семейни ферми изостават в развитието си и ще е много трудно да оцелеят. Тогава идва  реда на мегафермите – с наши и чужди инвестиции. За да са все още на върха на вълната, на европейските фермери им помага най-вече все по- малкото ръчен труд, който влагат и някои необичайни приходи – засега. С други думи това са роботите за доене, роботите за хранене, роботите за почистване,  фотоволтаиците и дегитализацията.
Да пееш и работиш.
Някой ще каже това са приказки от хиляда и една нощ. Разбира се, че е така у нас. Никоя от говедовъдните формации не е поставил тези въпроси – колко ще струва, как ще се осигури финансирането, кой ще го реализира. Всички искаме бързите пари, дори и 20 лева да са на животно. Преди години говорихме за торохранилища, след това за метановите торища, дойде време и за фотоволтаиците.
Прочетете за такъв проект в Нидерландия на ферма Самен.

Материалът ни е предоставен лично от госпожа Бибиана Де Белат, за което Govedovad.com и благодари.

Проектът е реализиран в млечната ферма KI Samen и център за осеменяване в Грашоек в района на Северен Лимбург на Холандия. И двете стопанства са тясно свързани и принадлежат заедно на семейство Енгелен.

 Във фермата се отглеждат 450 бр.млечни крави с пазарно производство на мляко и млади разплодни говеда. Основната причина, поради която тримата настоящи собственици Нанси, Ралф и Бас построиха слънчевата „ електроцентрала”е, че като прогресивни  хора се стремят за устойчиво бъдеще, като околната среда играе важна роля в тяхната визия.

Те решават да „застелят” всички покриви на оборите със соларни панели, което обаче искаше много работа, защото първоначално покривите са били покрити с  азбест.

Всички покриви са почистени  и след това заменени с нови покривни панели, а при необходимост покривът е подсилен, за да издържа на натоварването. След тези модификации вече е станало възможно да се покрие цялата площ със соларни панели.

Инфраструктурата също изисква много модификации, които непрекъснато се изпълняват. На покривите на всичики помещения има общо 12 000 слънчеви колектора, което съответства на мощност от 3,78 мегавата.  Фермерите които добиват електроенергията във фермата , разбира се я  използват в обствената си  компания, но същото  имат  възможност дадоставят електроенергия и за 1000 домакинства.

 

„Инвестицията е от полза не само за нас, но също обслужва непосредствената среда. Слънцето е тук сега и няма и къде да избяга, така че ще има бъдещеъзниква взаимноизгодна ситуация “, казват членовете на семейство Енгелен.

В началото на проекта имаше много съмнения и още повече въпроси относно въздействието на радиацията върху кравите, които са много чувствителни към изтичането и. Ето защо ръководството реши да проектира инверторите. Тези инвертори / къщи са отделени от обора.  Много по-безопасно е и в случай на пожар. Под тези конвертори е пространство, където има свеж /студен въздух и в същото време е възможно да се премахне топлия въздух .


Инвертор (наричан понякога трансвертер) (Inverter) в аналоговата електроника е устройство, което преобразува постоянния ток в променлив. Най-често инверторът се използва за преобразуване на постоянно напрежение от 12 V (акумулаторно напрежение в автомобил) в променливо напрежение 230 V за захранване на различни мрежови устройства. Комерсиално се произвежда богата гама от такива устройства с мощности от 150 W (250 VA) до 13000 W (15000 VA) и по-големи

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here