3 част: Копитата – проблем номер три

0

време за прочит: 3,5 минути

Здраве на кравите в перинаталния период

Перинаталният период е по-податлив на заболявания на копита. Това се случва, защото е много вероятно да направите грешки в храненето. Характеризира се с по-нисък прием на храна, както и с хормонални промени, специфични за този период (EGF, глюкокортикоиди и вредната роля на пролактина). Особено внимание трябва да се обърне на икономиката на полезните минерали и на променящото се им търсене през този период от животните.

Перинатален  период Времето преди и след раждането – от 28 седмица на бременността, до 7 дни след раждането.

Външни фактори

Поради нарастващата ефективност и подобряване на производството от животните, голяма част млечните говеда се отглеждат в обора през цялата година. Несъмнено системата на отглеждане и микроклиматичните условия влияят върху състоянието и здравето на млечните крави. Те засягат опорно-двигателния апарат пряко или косвено. Вследствие на отрицателните фактори на околната среда, животното може да се държи по начин, отклоняващ се от нормата; появяват се патологии. Най-важните от тях са стереотипите. Това са дейности, които се провеждат всеки ден, обикновено в единен цикъл, които нямат никакъв смисъл в полза на жизнените нужди. Освен това те не задоволяват основните физиологични нужди.

Генетика

Освен факторите на околната среда, важен елемент е генетичният потенциал на животните. Ежедневното наддаване на тегло, преобразуването на фуража, добива на мляко и други често се считат за техните физиологични граници. Подходящото проявление на генетичния потенциал (постигане на високи производствени ефекти) се осъществява само когато екологичните елементи го позволяват.

Според много автори факторите, които влияят върху благосъстоянието и здравето на кравите и по този начин намаляват появата на куца при говеда, са:

  • химическа среда (оборски тор в обора, газове и миризми, химикали, използвани в селското стопанство и др.);
  • биологична среда (взаимодействия с хора и други животни, микроорганизми, присъстващи в постеля, вода, фураж и др.);
  • фураж и вода (температура и качество на питейната вода, честота на извозване, качество и количество, начин на хранене и др.);
  • умствен комфорт (шум, други животни в стадото, контакт с хора, наличието на нови, новозакупени животни в стадото, техника и начин на доене, начинът, по който се извършват различни видове лечение, намаляване на стреса и др.);
  • климат и микроклимат (вентилация, замърсяване, температура и влажност на въздуха и др.);
  • физическа среда (организация на паша, система за доене на връзки, наземна структура, животни и др.);

Всички тези елементи имат пряк или косвен постоянен ефект върху състоянието на крайниците на кравите.

Стерс.

Стресът е важен аспект за поддържане здравето на кравите и производствения цикъл. За да се постигнат високи производствени резултати, кравите трябва да бъдат изложени на стрес фактори възможно най-малко. Има много от тях в широкомащабно производство, включително: поведение , грешки в храненето, изразяване на естествено поведение, условия на живот, технопатии, трудности в почивката. Кравите трябва да почиват и да са легнали поне 12 часа на ден.

Почивката – лежането намалява стреса, като облекчава краката, които поддържат цялото телесно тегло на кравата. В допълнение, крайниците също вземат активно участие в приемането на фураж от храната. Почивката намалява честотата на куцотата при говеда и поддържа цялостното здраве на кравите. Много е важно да се поддържа правилното разпределение на животните в обора, за да се гарантира здравето. Прекалено големият брой крави причинява психологически стрес, причинявайки увеличаване на секрецията на адреналин, което съкращава времето за почивка и увеличава загубите на енергия. Всичко това се изразява в здравето на кравите и, следователно, в производствените резултати на фермата.

 

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here