3 част: Център за оценка на риска по хранителната верига – Консервиране на храни в домашни условия и риск от ботулиново отравяне. Как да се предпазим?

0

Център за оценка на риска по хранителната верига – Консервиране на храни в домашни условия и риск от ботулиново отравяне. Как да се предпазим?

 

Охлаждане на бурканите
При изваждане на горещите буркани от съда за варене, не трябва да се затягат отново
капачките им. Повторното затягане на горещите капачки може да разкъса  уплътне-нието и да го повреди. Готовите буркани се охлаждат при стайна температура за 12 до 24 часа. Ако по време на обработката някой буркан загуби прекомерно количество от течността, не трябва да се отваря, за да се добавя повече течност.

Проверка за правилно затваряне на капачките на бурканите
След охлаждане на бурканите, тестването на капачките се извършва по един от следните начини:
Вариант 1. Натиснете средата на капачката с пръст. Ако тя се надигне, когато отстраните пръста си, бурканът не е добре затворен.
Вариант 2. Чукнете капачката с дъното на чаена лъжичка. Ако се чува тъп звук, тя не е затворена. Ако храната е в контакт с долната повърхност на капачката, тя също ще
предизвика тъп звук. Когато бурканът е запечатан правилно, ще се чуе силен звънтящ
звук.
Вариант 3. Задръжте буркана на нивото на очите и погледнете през капачката. Тя трябва да е вдлъбната (леко извита надолу в центъра). Ако центърът на капачката е
плосък или издут, бурканът може да не е добре затворен.

Преработка на незатворените буркани
Ако капачката не е затворена, тя трябва да се отстрани и да се провери уплътнителя. При необходимост, капачката може да се смени и бурканът да се свари в рамките на 24 часа, при спазване на същото време за обработка. Също така. бурканите могат да бъдат замразени вместо преработени. Храните в единични незатворени буркани могат да се съхраняват в хладилника и да се консумират в рамките на няколко дни.
Съхранение на бурканите
Ако капачките на охладените буркани са плътно вакуумно затворени, е необходимо да се измият и подсушат, за да се премахнат остатъците от храна. Възможно е да има остатъци, които може да не се забелязват, но те могат да подпомогнат растежа на плесени по буркана по време на съхранение.
Препоръчва с готовите буркани да не се подреждат на голяма височина един върху друг, най-подходящо е това да става на не по-повече от два реда. Най-добре би било да се осигури стабилност между отделните редове като превантивна мярка срещу увреждане на капачките на долните буркани. Бурканите може да бъдат поставени и подредени в кашони или да се използва някакъв вид твърд материал като поддържащ слой между тях.
Готовите буркани е добре да бъдат етикетирани с дата на приготвянето им и да се
съхраняват на чисто, хладно, тъмно и сухо място. Също така, с цел запазване качеството на храната, не трябва да се консервират по-големи количества храна, от тези които ще се изконсумират в рамките на една година, освен ако указанията за конкретна храна не съветват друго.
Да не се съхраняват бурканите при температура над 35 ° С или в близост до горещи
тръби, пещи, в неизолирани тавански стаи или на пряка слънчева светлина!
При тези условия храната ще загуби качеството си и след няколко седмици или месеци
може да се развали. Влажността може да корозира металните капачки, да увреди
уплътненията и да позволи повторно замърсяване и разваляне.
Случайното замръзване на консервираните храни няма да доведе до развалянето им, освен ако бурканите не са с отворени капачки и не се замърсят повторно. Замразяването и размразяването обаче могат да доведат до омекване на храната. Ако бурканите се съхраняват в помещения, където могат да замръзнат, трябва да се увият във вестници, да се поставят в здрави кашони и да се покрият с повече вестници и одеяла.
3.3. Как да разберем дали консервираната храна е развалена и какво да направим с нея ?
Не трябва да се опитва храна от буркан с незатворена капачка.

Бурканите е добре да се проверяват за наличието на въздушни мехурчета и неестествен цвят. При отварянето им, е необходимо да се провери за неестествени миризми и отделяща се течност и подобен на памук мухъл (бял, син, черен или зелен) по горната повърхност на храната и от долната страна на капака.
Развалените храни с ниска киселинност, включително доматите, могат да показват много различни признаци за разваляне или малко такива. Следователно, всички съмнителни консервирани храни с ниска киселинност, трябва да се третират като произвеждащи ботулинов токсин и да се борави внимателно с тях както следва:
■ Ако металните кутии с бомбаж или съмнителните стъклени буркани все още са
затворени, същите се поставят в здрава торба за боклук. Торбата се затваря и се
изхвърля в обикновен контейнер за боклук или в близкото депо.
■ Ако съмнителните кутии или стъклените буркани са с отворени капаци, отворени
или течащи, те трябва да бъдат подложени на детоксикация преди изхвърляне.

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here