SOFT-AGRO.COM / 1 част: Кравите и водата

0

време за прочит: 7 минути

Продължаваме да публикуваме материали свързани с различните проблеми на кравите за мляко.

С любезното съдействие на г-жа Елена Бабенко, Govedovad.com представя съвместният проект със SOFT-AGRO.COM,
който продължаваме с материала:

Кравите и водата

ВОДАТА – една храна, която подценяваме. Така ли трябва да бъде. Всичко това ще разберете, след като прочетете статията ПИЕЩИ КРАВИ – ОТ КОЛКО ВОДА СЕ НУЖДАЯТ КРАВИТЕ И КАК ДА НАМЕРЯТ ПОИЛКИТЕ

ЗНАЧЕНИЕТО НА ВОДАТА ЗА КРАВИТЕ И ЗАДАЧИТЕ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ВОДОСНАБДЯВАНЕТО В ОБОРА

Водата е най-важната храна за всички селскостопански животни. Винаги трябва да е на разположение на животните – в достатъчно количество и качество. От гледна точка на защитата на животните е задължително да им се осигурява вода без ограничения. Контролът върху пиенето е част от ежедневния ви списък със задачи.

Съгласно законът за защита на селскостопанските животни, при телетата, регламента задължава осигуряването на вода от третата седмица от живота,  няма обаче подобна разпоредба за възрастните  животни.

Целта на тази статия е, освен да опише и класифицира строителни и технически решения за пиене на крави, да представи и нормите за нуждата от вода. По отношение на сезоните, особено важни са два периода – лято и зима. През лятото наблюдаваме много силно нарастващо търсене на вода за животните. През зимата, изискванията за защита на водоснабдителната система от замръзване стават уместни.

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ВОДОСНАБДЯВАНЕ НА КРАВИТЕ И ПРЕПОРЪКИ ЗА ПЛАНИРАНЕ НА ВОДОСНАБДЯВАНЕТО В обора

Водата изпълнява изключително важни задачи в организма. Те включват:

  • функция на разтворител
  • транспортна функция
  • поддържане на налягането в клетките
  • регулиране на топлината

Водните нужди на добитъка

Консумацията на вода от кравите е показана в таблица 1 и зависи от околната температура и производството на мляко. Потребността от  вода може да се увеличи до 200 литра на ден.

Осигуряването на животното с питейна вода е част от процеса на хранене. В зависимост от посоката на употреба, живото тегло (LM), нивото на производителност, храненето, метеорологичните условия и някои други фактори, се формира приблизителната нужда от 3 до 6 литра на килограм консумация на сухо вещество (Malkov-Nerge, 2004). Тези цифри служат като ориентир за изграждането на питейна система. Това е единственият начин да се изчисли мощността и размера на оборудването.

Таблица 1. Показатели за потреблението на вода (в литри) на едър рогат добитък в зависимост от температурата на околната среда (според Bidet, 1992 и Meyer et al. 2002)

температура кг 5°С 15°С
28°С 28°С
Телета 90 кг 8
9
13
13
  180 кг 14
17
23
23
Юници 360 кг 24
30
40
40
  545 кг 34
41
55
55
Сухи крави 630 кг 37
46
62
62
Дойни крави 9 кг мляко на ден 46
55
68
68
  27 кг мляко на ден 84
99
104
104
  36 кг мляко на ден 103
121
147
147
  45 кг мляко на ден 122
143
174
174


Как пият кравите

снимка 1Говедата са животни, които сякаш смучат водата. Те предпочитат да пият от открити водни повърхности, докато държат главата си под ъгъл от около 60° спрямо повърхността на водата и потапят муцуната си на няколко сантиметра във водата (снимка 1).

 

Когато пият, животните винаги се опитват да не прекъсват потока въздух през носа, така че, докато пият вода, да могат да дишат свободно. Процесът на пиене продължава средно половин минута при скорост на абсорбция от 18 до 25 литра вода в минута.

Средно кравите консумират питейна вода около девет пъти на ден. В същото време разликите между отделните индивиди могат да бъдат много големи – честотата на подходите варира от пет до 26 подхода за пиене на ден.

При ниски температури на околната среда, кравите предпочитат темперирана (постоянна температура) вода (16 ° C). Не е доказано обаче, че това по някакъв начин се отразява на увеличаването на производителността. Гарантирането на качеството на питейната вода, особено в областта на биологичната безопасност, е свързано с много проблеми. Колониите на бактериите растат при високи температури много по-бързо, отколкото при ниски температури.

Недостиг на вода при кравите

Ако има много висока плътност в рамките на група животни (съотношението животни: поилки), това води до борба за ранг и липса на вода за животните от по-нисък ранг. Също така, неправилно инсталирани поилки в обора, техните функционални недостатъци, неправилен тип поилки и статично електричество, могат да повлияят негативно на количеството изпита вода. Затова винаги трябва да се уверите, че всички метални части в обора  са заземени.  Мръсните поилки за пиене, например с оборският тор, който е попаднал в тях, могат да повлияят негативно върху качеството на водата и количеството на нейната консумация.

Симптомите на недостиг на вода се появяват постепенно. Признак за недостатъчно снабдяване с вода, особено при високи температури, е намаляване на приема на фуражи и намаляването на добива на мляко, съчетано с намаляване на мазнините и протеините в млякото. Когато възникне този проблем, част от контрола на храненето е да се гарантира, че животните се снабдяват с достатъчно вода.

следва 2 част

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here