Говори – Роберто Кавалиере – член на борда на Eвропейския млечен борд 

0

време за прочит: 3,5 минути

Роберто Кавалиере, член на борда на Eвропейския млечен борд  и президент на APL Италия.

Какво бъдеще  очаква европейските производители на мляко след COVID 19?
Със сигурност ни беше ясно, че след коронарна кризата ще имаме работа с различен европейски пазар на мляко, отколкото през съпоставимата 2019 г.
Кризата показа още веднъж, че програмата на EMB за пазарната отговорност е единственият начин да се гарантира покриване на разходите за цената на млякото за производителите .

Например в Италия, можете да видите, че цената на производител, особено за твърдо сирене, е спаднала в сравнение с предходната година с (-22,1%). След първоначален спад в потреблението обаче цените на пресните продукти (+ 1,8%) се изравниха на нивото от 2019 г.

Ние, разбира се, сме загрижени за развитието на цената на производителите на мляко. Цената на млякото спадна рязко почти навсякъде в Европа. И за пореден път ние, европейските млекопроизводители, сме силно засегнати от такава криза.

Значителното увеличение на запасите ни показва сериозността на ситуацията: През юни 2020 г. на европейско ниво запасите от масло се увеличиха с 80%, а съхранението на мляко на прах с 240% в сравнение с май. Остарелият инструмент за съхранение обаче е слаб и неадекватен отговор на глобалната криза, тъй като Европа не може нито да контролира производството, нито да помага на своите производители. В близко бъдеще ще се сблъскаме с още по-големи проблеми, когато складираните продукти се върнат на пазара.

При липсата на намаляване на предлагането, координирано от ЕС, много мандри и компании наложиха задължително съкращаване на производството или дори договорите за доставка бяха едностранно пренебрегнати.

Инициативите, позволяващи на организациите на производители да ограничат производството, също се оказаха неефективни и неадекватни. Цената на млякото е паднала почти навсякъде.

Единствената ни стратегия за оцеляване се състой в отчитането на общите производствени разходи, като в същото време се свързва с пазара за преработени продукти, така че да се създаде пряка връзка между потребителите и производителите. Нека си припомним, че цените на дребно или поне потребителските цени почти не са паднали никъде в Европа, всъщност в много случаи те са се повишили, докато цената на производителя е паднала. Неприемливо е, че ние, европейските производители на мляко, сме единствените участници на пазара, от които се иска да плащат за всякакви трудности.

Следователно, бъдещето за нас производителите е да изясним връзките между производството, нашите оперативни разходи, преработка и пазара. Дори по време на кризата успяхме да изложим убедителни аргументи и предложения, които обаче все още не са разгледани адекватно. Трябва да продължим уверено да показваме на европейската политика, че имаме ефективни и жизнеспособни решения и идеи като Програмата за пазарна отговорност.

Друго предложение, което Европейският съвет за мляко би могъл да подкрепи, би било да се обвържат производствените цени и по този начин преработените продукти с производствените разходи. По-голямата прозрачност във веригата на доставки, от производителя до потребителя, допълнително би укрепила позициите на нас производителите и би имала положителни ефекти върху околната среда и селските райони.

Източник: ЕМБ

 

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here