SOFT-AGRO.COM / 2 част: Кравите и водата

Продължаваме да публикуваме материали свързани с различните проблеми на кравите за мляко.

С любезното съдействие на г-жа Елена Бабенко, Govedovad.com представя съвместният проект със SOFT-AGRO.COM,
който продължаваме с материала:

Кравите и водата

Строителни и технически изисквания към водоснабдителната система на обора и поилките за крави

Няма добре дефинирани и подробни изисквания за дизайна на поилките за млечни крави. Само в приложение III към Заповедта за хигиена на фуража е посочено: „… съоръженията за хранене и пиене трябва да бъдат проектирани и изградени по такъв начин, че замърсяването на фуражите и водата да е минимално. Системите за пиене трябва, доколкото е възможно, редовно да се почистват и поддържат. “

Съответно е необходимо да се избягва натрупването на големи обеми вода в големи контейнери. Замърсяването на водата от животински тор, птици и гризачи, както и прах от отпадъци, остатъци от фуражи – всичко това не може да бъде предотвратено да влиза с отворени поилки, разположени в хранилките.

Как и къде да поставите поилките за крави

За да се осигури достатъчен дебит – особено при високи температури – броят на животните трябва да съответства на размера на поилката. Стадо се нуждае от една поилка на всеки 20 крави. За по-малки групи с по-малко от 20 животни все още се препоръчва да се инсталират две поилки.

Таблица 2. Нуждата от поилки, в зависимост от размера на добитъка

Брой животни Брой поилки Обща дължина в см
≤ 20 2 120
21 – 40 3 240
41 – 60 4 360
61 – 80 5 480
81 – 100 6 600

За да се осигури естественото питейно поведение на кравите, дебитът на водата трябва да бъде най-малко 20 литра в минута. Горният ръб на поилката е разположен на височина 80 см. Дълбочината е 10-15 см, за да съответства на естественото поведение на говедата.

За да могат животните в стадото от по-нисък ранг да имат достъп до вода, поилките трябва да са равномерно разположени в обора, не трябва да бъдат разположени в задънена „улица”. Също така, поилки не трябва да бъдат разположени на пътеки и не трябва да се конкурират с други атрактивни предмети, като четки.

Само преходи с минимална ширина 3 метра са подходящи за инсталиране на поилки от едната страна. Разделителите или ограничителите на поилките предотвратяват навлизането на оборски тор (Neumann, 2005). Ако плуващите поилки са инсталирани на два реда, преходите са по-малко блокирани, тъй като в този случай животните са разположени успоредно на леглата.

Организация на водоснабдителната система в плевнята

Отворите за вода трябва да бъдат оразмерени според броя на животните в плевнята. За 100 животни с 6 поилки е необходим водопровод от 1 ” или 27 мм. Само с този диаметър на тръбата може да се постигне необходимия дебит на питейната вода.

По принцип индивидуалните поилките се нуждаят от по-голям дебит в сравнение с груповите поилки, тъй като груповите поилки използват обема на водата като буфер.  Новата ВиК система днес, почти винаги е направена от пластмаса. Когато полагате система за водоснабдяване, първо трябва да помните за защита от замръзване. Следователно, в зависимост от региона, тръбите се полагат на дълбочина от 0,8 до 1,2 метра.

Необходимо е също така да се осигури от гледна точка на устройството на тръбопровода, когато водното налягане се понижи, потенциално замърсената вода да не попадне в обществената мрежа. Тъй като няма стандартизирани възможни решения, във всеки случай трябва да се включи специализирана фирма за извършване на такава работа.

Почистването и поддръжката на съдовете за пиене изисква редовен мониторинг на всички компоненти, носещи вода. Резервоарите и водопроводите трябва да се проверяват редовно за утаяване. Ако е необходимо, трябва да се вземат мерки за намаляване на бактериите. Калциевите отлагания могат да се образуват в зависимост от твърдостта на водата. В този случай трябва да изберете подходящ интервал за рутинна поддръжка.

Ако например обора е бил празн през летния сезон, препоръчително е да промиете тръбите преди да вкарате   животните вътре. За да направите това, трябва да източите застоялата вода за известно време, преди животните да получат достъп за пиене и пуснете прясната вода.. Изплакването е важно и за унищожаването на био филма. Още по-добре, редовното почистване на всички поилки през летния период, за да се предотврати образуването на такъв биофилм.

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here