А Н О Н С – пропуснати статии от Govedovad

0

Сарачи – все още ги има

Вървейки из пазара на гр.Сандански, в окото ни се „наби” един млад мъж, който подреждаше чанове пред дюкяна си. Дюкянът си беше в пълния смисъл на думата дюкян. Потапяш се в атмосферата на пазарите преди петдесет години, че и повече. . Който не вярва, да отиде в Сандански на пазара, има още няколко подобни такива. Историята на г-н Веселин Пашов е съвсем стандартна, като за почти всеки сарач.

Най-напред да кажем, че човека ни изслуша много внимателно и се съгласи да направим няколко снимки и да каже някоя дума за нас. Още повече, че се оказа и наш читател.

Прочетете повече: ТУК


„Криста“ ЕООД – От теле до крава

Животните развиват максимално генетичния си потенциал, когато са отглеждани в подходяща среда, с правилни грижи и балансирано хранене. Ние от Криста следваме тези принципи и спомагаме за постигането им като предлагаме богата гама от продукти за преживни, използвайки суровини с най-високо качество и решения, съобразени с точните нужди на животните.

Прочетете повече: ТУК

“Криста” ЕООД: По-ефективно хранене на крави с NitroShure

Една от основните цели при храненето на преживни е да се поддържа оптимално ниво на азот в търбуха, който след трансформацията си в амоняк води до синтез на микробиален протеин.

Прочетете повече: ТУК


Производство месо: януари-юни 2020 г

От началото на годината до края на месец юни са заклани 619 000 бр животни от видовете говеда, свине и общия вид /овце, кози, биволи, коне/ с 57 108 кг живо тегло и кланично 34 656 кг. Цифрите на получените резултати са значително по-ниски от миналата 2019 г. Броят на закланите животни тогава е 747 320. Изоставането през тази година от 128 320 броя на закланите животни, можем да прехвърлим на свиневъдите, които имаха своята тежка есен и още по-тежка пролет и съответно заклаха с 141 360 бр свине по-малко.

Прочетете повече: ТУК


Масленост при суровото краве мляко

Млечната промишленост все повече е склонна да възнаграждава литър мляко на производителя въз основа на качеството му. Сред основните критерии, използвани за изчисляване на крайната стойност на литър мляко, е съдържанието на мазнини. Това обаче не важи у нас. Млякото не се заплаща и по съдържанието на мастни вещества и протеин, така че по тези показатели е съвсем нормално да не се води селекция и основния аспект е производството на повече мляко. Това правило не важи за ферми, които захранват собствените си мандри.
Така че си разхождаме водата в цистерните по пътищата на България.

Прочетете повече: ТУК


Породата на 2020 г – Фризийско-холандското говедо

Не си мислете, че само у нас има автохтонни породи. Така е във всички държави на ЕС и те се ползват с по- специално внимание. В Нидерландия има повече от 90 редки породи нидерландски селскостопански животни, които попадат под грижите на SZH – Фондация за редки домашни животни. Всяка година, фондацията избира една от тези породи, като Порода на годината, за да постави тези животни и техните стопани в светлината на прожекторите. Освен това, в сътрудничество с организацията на породата, се разглежда организацията от дейности, желания и възможности за провеждане на изследвания и възможности за популяризиране на породата.

Прочетете повече: ТУК


Българският внос и износ на млечни продукти

Важен и интересен пример за България е секторът, свързан с производството и преработката, вноса и износа на млечни продукти. Благодарение на безплатния достъп заради КОВИД-19 през последните месеци до световните външнотърговски данни и тяхното сравнение с български данни за производство се получава следната картина с ключови въпроси, от дълги години без ясен национален стратегически отговор.

Прочетете повече: ТУК


Говедовъдните ферми в България – големите и малките

Официално броят на млечните крави в началото на 2020 годината е 234 055. В модул “Мляко” обаче участват около 3500 стопанства официално, а през последните месеци участието се свежда до 2976 ферми. Това означава, че тези 500 ферми или са си променили статута на производство, или са фалирали или въобще не  вземат проби.

През юни са взети проби на 170 791 крави. С други думи едно 30 000 крави не участват в производството, интересно е дали вземат помощи по програмите.
Другите 34 000 крави, които липсват и ви е направил впечатление, това са пресушените крави, на които не се вземат проби за качество на млякото.

Прочетете повече: ТУК


Симентал с много мляко – това е формулата

Швейцареца Петер Кнусел отглежда говеда от породата Симентал за месо. И то успешно. Със своите телета той постигна най-висок дневен прираст на тегло от всички ферми на Симентал включени в родословната книга на кравите с бозаещи телета в Швейцария през 2019 г. със средно дневен прираст от 1644 гр.

Прочетете повече: ТУК


Ябълковата каша – „табу” или безценен помощник на фермера

Отпадъците от хранително вкусовата промишленост са всички вторични продукти, получени от преработката на плодове и зеленчуци, които са подходящи за консумация от животните, което ги прави икономически изгоден за фермерите. Едно от основните им предимства е, че цената им не се влияе от покачването на торове, горива и т.н., които са необходими за производството на фуражи (груби, зърнени или протеинови). В редица страни (включително и у нас) са изведени редица опити по хранене на преживни животни с различни отпадъци от хранително вкусовата промишленост, което е доказало тяхната икономическа ефективност при включването им в дажбите на животните. Това не е нещо ново и от години е позната практика в редица страни с развито животновъдство. Основните проблеми, фермерите у нас да подхождат със страх и недоверие към тези продукти е липсата на информация от всякакво естество (лабораторни анализи, начин на съхранение и изхранване).

Прочетете повече: ТУК


Тодор Арбов – Какво трябва да знаем още за сухостойния период при кравите

Както винаги в западните публикации се казва какво трябва да стане, но не и как трябва да се направи. Основните правила са:
1. Разделяне на сухостойния период на 2 части:
– ранен сухостой – 40 дни
– късен сухостой – 20 дни

Прочетете повече: ТУК


От “Геби” – СТАРТЕР за телета МЮСЛИ

Omne initium difficile est (Всяко начало е трудно).
Това важи с пълна сила за всеки новороден организъм. Така е и в първите дни на новороденото теленце, което в този момент е моногастрично. При преживните животни е особено важно да се подходи сериозно и отговорно към храненето, възможно най-рано, с цел формиране на предстомашията по най-добрия начин. Търбух с максимално добре развити папили, означава по-голяма контактна площ, което ще носи ползи за бъдещото усвояване на грубия фураж от животното.
Варианти и форма на фуража.

Прочетете повече: ТУК


При пневмония при телетата – бързи мерки

Материалът няма рекламна цел, не рекламира лекарства и други препарати.

Темата е, защо се ваксинират младите животни.
По въпросите на ветеринарията се обърнете към вашите ветеринари.

Прочетете повече: ТУК


Кога юницата става крава

Да повдигнем този въпрос, ни даде повод разговора с наш фермер, който дойде специално в редакцията на сайта Govedovad.com, още в първите дни на новата година, и започна така:

– Да се смееш ли, да плачеш ли. Колкото искаме ние фермерите да сме редовни, все става нещо, което ни кара да заобикаляме коловоза. Много трудно, много бавно се „превъзпитахме“ да изпълняваме всички изисквания в говедовъдството. Когато не изпълнявахме бяхме глобявани, наказвани, но пък и печелехме  по някой път.
С течение на времето обаче  се научихме, че за да сме на ниво, трябва да изпълняваме всичко, което ни кажат контролните органи и експертите по отглеждане и хранене на говедата. Слушахме лекции и на германци, на американци, канадци и на наши специалисти.

Разбрахме, а вече и се уверихме, че всичко започва от телето.

Прочетете повече: ТУК


ДЕЙСТВАЩИ ЗАКОНИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

Прочетете повече: ТУК

 


 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here