Подкрепа за отглеждането на племенни бици

0

време за прочит: 1,5 минута

Govedovad.com – Много интересен е факта, че селекцията основно се крепи на мъжкия разплодник. Още по-интересен е факта, че именно тези разплодници не се подпомагат финансово.

Великият селекционер – М.Ф. Иванов много отдавна е казал – един добър коч /човекът е бил овцевъд/ се равнява на половин стадо. И въпреки това у нас разплодниците не се субсидират. Ако попитаме отговорните хора, вероятно ще ни се отговори, че Регламент еди кой си не разрешава това. Щом Регламентът не го разрешава, самата държава може да си го реши. У нас вече има първите опити за производство на кочове, които ще бъдат подпомогнати с 400 лв на глава при отглеждането им.

По-интересен е случая с месодайните говеда. Десетки фермери се отказват от млечното говедовъдство и стават месодайни. За това трябват квалитетни бици. За да ги има обаче трябва помощ за фермера, за да ги произведе. Трябва да се направи тест за прираст на бичето, измервания и задължително да се изследва спермата.
Всички тези неща обаче трябват пари.
Как може да се случи това научаваме от унгарците, където условията за прилагане на ИО са многократно по-добри колкото у нас.

Програма за подкрепа на Министерството на земеделието на Унгария за повишаване на ефективността при производството на месодайни бици.

1 септември и 20 септември 2020 г.,  искане за отпускане на безвъзмездна помощ.

Размер на помощта за баща на животни, отглеждани през периода на помощта.
Помощ могат да получат бици за периода от 1 септември на предхождащата година до 31 август на въпросната година.

а) в случай на племенни бикове за производство на месо 750 хиляди HUF – 4105 лв

б) в  случай за разплод бици от тип месо, 650 хиляди HUF – 3560 лв

в) в случай на  унгарски сив разплоден бик 400 хиляди HUF – 3190 лв

г) в  случай на биволски разплоден бик  300 000 HUF – 1642 лв

при условие, че помощта не трябва да надвишава размера на помощта de minimis, която е на разположение на бенефициента.

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here