Големите ферми се активираха

0

време за прочит: 3 минути

Новата Общо стопанска политика или както сега се казва -Стратегия за развитие на земеделието до 2027, набира скорост, по отношение на дебати, срещи предложения и всичко останало съпровождащо, тази сложна материя за точното разпределение на помощите. Едно трябва да бъде ясно. Тази политика трябва да е свързана най-вече с увеличаване на производството, а не политика за изхранване на семейството.

Т.н големи фермери, на 10.09.2020 г по тяхно искане проведоха среща с екип на МЗХГ.

От МЗХГ, реагираха светкавично и среща бе осъществена. В нея взеха участие министър Десислава Танева и зам.-министър д-р Янко Иванов. Може би най-добре ще е да публикуваме Резюме от срещата, разгледаните и дискутираните въпроси и съответно какво от предложенията ще се решава за в бъдеще.

Резюме

от видео среща, проведена на 10 септември 2020 г. от 15:00 часа между представители на големи говедовъдни и биволовъдни ферми в сектор мляко и МЗХГ, БАБХ и ДФЗ

Представители от страна на сектор млечно говедовъдство и биволовъдство:
от заявени 24 участници, в срещата взеха участие 13 – Димитър Зоров, г-н Митев, д-р Симеон Панталеев, Господин Иванов, Рангел Матански, Димитър Шопов, Танчо Енев, Цанко Цанев, Генчо Иванов, Мария Степанчева, Николай Величков, Стоян Желязков и Михаил Михайлов

Представители на МЗХГ: Десислава Танева – министър на земеделието, храните и горите (поради ангажираност не присъства на цялата среща), Янко Иванов – заместник-министър, Силвия Василева, Дора Ненова, Петя Петкова, Снежана Благоева, Аделина Стоянова, Владислав Цветанов

ДФЗ – Иван Капитанов, заместник-изпълнителен директор

БАБХ – Мариана Шумова, Любомир Кулински, Георги Чобанов, експерти

Беше представен предварително изготвен дневен ред:

 1. Информация във връзка с предприети мерки и схеми за подпомагане на животновъдството, в т.ч. и млечното – д-я „Държавни помощи и регулации“, д-я „Развитие на селските райони“, Държавен фонд „Земеделие“;
 2. Информация относно приключила кампания на подаване на заявления по директни плащания за Кампания 2020 – 2021 – д-я „Директни плащания“;
 3. Промяна на наредбата регламентираща изискванията към млечните продукти – д-я „Политики по агрохранителната верига“;
 4. Актуална информация относно прилагане на ПМС №70 от 14 април 2020 г. за осигуряване на основни групи храни, произведени на територията на Република България, в търговските обекти, представляващи вериги от магазини – Българска агенция по безопасност на храните.

Представителите на сектор мляко отхвърлиха предложения дневен ред и срещата премина по следните теми, предложени от фермерите:

 1. Схемите за обвързана подкрепа за 2020 г. – новата модулирана ставка, по която помощта е с 25% по-висока за първите 50 крави, с което по-големите ферми са неравнопоставени спрямо малките;
 2. Същата неравнопоставеност се наблюдава при помощта по deminimis, схемата Ковид 1, както и при опрощаването на кредитите по временната рамка (до 100 000 евро на земеделски стопанин), тъй като големите производители имат задължения (поради размера на лихвите) над допустимата сума;
 3. Използването на сухо мляко в млечните продукти и контрол на използването му, прилагане на ПМС №70 от 14 април 2020 г. за осигуряване на основни групи храни, произведени на територията на Република България, в търговските обекти, представляващи вериги от магазини;
 4. Допускането на неистински документи, с които се доказва реализацията по схемите за обвързана подкрепа, както и ниските прагове за доказване на реализирано мляко по схемата за млечни крави под селекционен контрол.

В резултат от дискусията на срещата се изведоха следните теми за работа върху тях:

 1. Да се повиши прага на млечността за селекционираните животни;
 2. Доказването на млякото с финансови документи, а не с хвърчащи протоколи;
 3. Да се прегледа дали не може да се направи още една крачка напред по отношение използването на сурово мляко за млечните продукти;
 4. Искане за изравняване на ставките между отделните групи стопанства за да бъде реално и честно.
 5. Искане закомпенсационно плащане за 2020 г. поне 300 лв. на крава за кравите над 50 бр.
 6. Изводите остават за вас.

Тоня Мишева

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here