Скандал в Румъния – истината

0

Преди няколко дни в румънския печат се появи едно изказване на министъра на земеделието – Адриан Орос, което „събуди” селяните и може да коства главата на министъра..

Както се казва – истината винаги има две лица. Може би министъра говори за едното, което се прие много негативно от селяните, но сякаш пречупено през призмата на бизнеса, изглежда достоверно.

„Твърде много живи ферми! Приоритет на Министерството на земеделието за следващия период е: по-малко ферми, но по-силни. От 840 000 ферми (колкото са кандидатствали за субсидии за APIA №) тази година 750 000 са натурални, семейни  ферми. Те  на практика са нетърговски. Обикновено има друга заплата, две заплати, има и пенсия. Така че, има и други източници на доходи. Трябва да ускорим процесът на сливане, да имаме по-малко ферми на брой, но много по-силни – каза министърът на земеделието Адриан Орос.

Разбира се, тези неща се случват естествено. Забелязах, че навсякъде в провинцията не всички хора, живеещи в там, развиват селскостопанска дейност. Много от тях  нямат доход от селскостопански дейности.  През следващия период ще трябва да помогнем, за да ускорим този процес на сливането. Да има ферми, на брой по-малко, но много по-силни, така че да издържат на всички колебания, които се случват на пазара. На първо място, за да можем да се борим по някакъв начин с цените от други области на Европейския съюз –  допълва министър Адриан Орос.

Според SWOT анализът,  натуралното стопанство се счита за слабо място на картата на румънското земеделие. Дори климатичните промени се влияят отрицателно от тези малки ферми.
– Нисък среден размер на земеделските стопанства (30.6 декара) 4,5 пъти под средното за ЕС
– Нисък икономически размер на стопанствата (9,8 пъти по-малко от средното за ЕС), подкрепя SWOT анализа на Министерството на земеделието в главата Слабости в земеделието.

Големият брой малки ферми управляват  неадекватно отпадъците от селскостопански дейности и има затруднения при адаптирането към новите технологии ,

 източник: MADR.

 

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here