Новини от комшиите – Гърците с малък брой отпаднали животни

0

Време за прочит: 2 минути

Според резултатите от проучванията за животните, проведени от Гръцкия статистически орган (ELSTAT), през периода 2018-2019 г. се наблюдават следните промени по отношение на броя на животните и фермите. 

Броят на говедата е намалял с 2,2% през 2019 г. в сравнение с 2018 г. По-конкретно броят на говедата възлиза на 530 061 бр през 2019 г. при 541 845 животни през 2018 г.
Съответно има спад в броя на фермите, отглеждащи говеда с 1, 9% през 2019 г в сравнение с 2018 г. По-конкретно броят на стопанствата, които отглеждат говеда, възлиза на 13 584 стопанства през 2019 г. в сравнение с 13 844 стопанства през 2018 г. 

Броят на свинете се е увеличил с 1,6% през 2019 г. в сравнение с 2018 г. По-конкретно броят на свинете възлиза на 733 154 животни през 2019 г. при 721 390 животни през 2018 г. Наблюдава се намаление за разлика от броя на свинефермите с 1,7 % през 2019 г. в сравнение с 2018 г. По-точно, броят на стопанствата, които отглеждат свине, възлиза на 16 195 стопанства през 2019 г. в сравнение с 16 473 стопанства през 2018 г. 

Броят на овцете е намалял с 0,03% през 2019 г. в сравнение с 2018 г. По-конкретно броят на овцете възлиза на 8 427 196 животни през 2019 г. при 8 429 654 животни през 2018 г. Има и спад в броя на овцефермите с 0,9% през 2019 г. в сравнение с 2018 г. По-конкретно броят на стопанствата, които отглеждат овце, възлиза на 83 856 стопанства през 2019 г. при 84 651 стопанства през 2018 г. 

Броят на козите е намалял с 1,2% през 2019 г. в сравнение с 2018 г. По-конкретно броят на козите е възлизал на 3 580 042 животни през 2019 г. при 3 624 719 животни през 2018 г. Накрая има спад в броя на стопанствата развъждат кози с 0,9% през 2019 г. в сравнение с 2018 г. По-конкретно, броят на стопанствата, които отглеждат кози, възлиза на 64 286 стопанства през 2019 г. при 64 898 стопанства през 2018 г.

Тоня Мишева

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here