Преходна национална помощ – да или не …или…

0

Време за прочит: 1 минути

    Европейската комисия не е съгласна   земеделските производи-тели, да  получават преходна национална помощ през следващата година. Европейският комисар по земеделието, заяви това ясно по време на Съвета на AGRIFISH в Брюксел. Унгарският министър на земеделието се противопостави на тяхното премахване.

Унгарският евродепутат твърди, че изчезването на преходната национална помощ би създало големи проблеми за фермерите.

За Унгария поддържането на преходна национална помощ е от основно значение. Ето защо, имаме предложение, което позволява постепенно премахване на преходната национална помощ. Елиминирането сега обаче би създало големи проблеми в съответните сектори (от селското стопанство). Реформата от 2008 г. не съдържа структурирано заличаване в текста си , заяви министърът на земеделието на Унгария Наги Иштван в Съвета на AGRIFISH в Брюксел.

Още веднъж бих искал да изразя неблагоприятната гледна точка на Комисията, относно преходната национална помощ, за да се избегне нелоялната конкуренция на вътрешния пазар. Бих искал да ви напомня, че тези преходни национални помощи бяха въведени през предходния период през 2013 г., и беше постигнато политическо споразумение за тяхното прекратяване през 2020 г.”, обяви европейският комисар по земеделие и развитие на селските райони Януш Войцеховски , на Съвета AGIRFISH, състоял се на 21 септември 2020 г., в Брюксел.

Преходната национална помощ е субсидия, изплащана от държавния бюджет, както за растителния сектор, така и за животновъдството. Предоставянето на тези помощни средства се смяташе в регресивна система, т.е. тяхната стойност на хектар и на животно да намалява всяка година с около 5%.  Ако предложението на Европейската комисия, насочено към изчезването на тези помощи и бъде одобрено, последната година на изплащане на земеделските производители е 2020 г

Съветът AGRIFISH (земеделие и рибарство) обединява министрите на земеделието от всички държави-членки на ЕС. На срещите присъстват и европейският комисар по земеделието и развитието на селските райони, европейският комисар по здравеопазване и безопасност на храните или европейският комисар по морско дело и рибарство. Съветът по земеделие и рибарство приема законодателство в редица области, свързани със земеделието, производството на храни, развитието на селските райони и управлението на рибарството.
ЕК

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here