Теглим оборската тор

0

За глобалното затопляне и въглеродните емисии, преди известно време, ни загатна професор Живко Кръстанов.

Всъщност не само загатна, но ни обясни доста нашироко и дълбоко, но разбрахме малко, защото това беше началото. Сега смятам, че ситуацията при фермерите е същата, докато има раздвижване в науката и администрацията.

Протоколът от Киото от 1997 г. постановява конкретни задъл-жения  за ограничаване на еми-сиите парникови газове спрямо индивидуалните им реални нива от 1990 г., която се определя като базова.

Франция,  призовава за кон-кретни действия срещу кли-матичните промени чрез нетно неутрални емисии на парникови газове до 2050 г. Германия не е съгласна с този срок , защото разчита на въглищата и значителен брой индустрии произвеждат парникови газови. Докато по-голямата част от енергията във Франция идва от ядрени реактори.

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here