Субсидии от 10 000 и 20 000 евро на фермер

0

Време за прочит: 3 минути

Това гласи  Законът за стимулиране на румънските земеделски произво-дители, които продават първична селскостопанска продукция. Законът е  приет от Камарата на депутатите. Земеделските производители ще получат максимална субсидия от 20 000 евро!

Вносителите: Законодателен проект, по който работихме, за да помогнем на румънското земеделие, стана закон днес, след окончателното гласуване в пленарната зала на Камарата на депутатите и ще влезе в сила от следващата година. Това е Законът за стимулиране на земеделските производители, които предлагат на пазара първични селскостопански продукти чрез предоставяне на пазарна премия от 100 или 200 евро / тон за продукти, пуснати на пазара или за преработка.

Законът установява премия за пускане на пазара на първични селскостопански продукти, продукти от риболов и аквакултури на земеделски производители. Този закон е от полза, както за производителите, така и за купувачите, които търсят здравословни, местни, румънски продукти. Програмата може да помогне и за спасяването на румънските сортове, тези, които всички търсим на щандовете. Премията възлиза на 200 евро за всеки тон първичен земеделски продукт или рибен и аквакултурен продукт, продаден на преработвателните звена. За птицевъдите премията ще бъде 200 евро за всеки 10 000 продадени яйца на преработвателя. Тези, които продават директно на крайния потребител, ще се възползват от 100 евро на тон или на всеки 10 000 яйца.

Същият бенефициент не може да получи за една година повече от 20 000 евро, ако продава на пазара, директно за потребление. Местните производители могат да получат тази пазарна премия от 100 или 200 евро / тон за първични селскостопански продукти: зеленчуци, плодове, грозде, зърнени храни, живи животни, птици, мляко, яйца, мед, култивирани гъби и хмел, но също така за рибни продукти и продукти от аквакултури.

От тези премии могат да се възползват  физически и юридически лица, упълномощени физически лица / семейни предприятия / отделни предприятия в Румъния, които  отговарят на следните условия:

– притежава сертификат на производител, или документи за регистрация, или лиценз за аквакултура;

– продава на пазара първични селскостопански продукти, продукти от риболов и аквакултури, от собствено производство;

доказват пускането на пазара на първични селскостопански продукти, за които притежават сертификат на производител или лиценз за аквакултура или лиценз за търговски риболов, в зависимост от случая.

– доказателство за търговия с първични селскостопански продукти и / или продукти от риболов и аквакултури. Законът за маркетинговата премия влиза в сила на 1 януари 2021 г. и се прилага до 31 декември 2023 г. ,

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here