Парникови газове и говеда

0

През последните години говедовъдството е атакувано непрекъснато по всички линии – хуманно отношение, качество на млякото, защитниците на животните, сега дойдоха веганите и емисиите на парниковите газове. Но както е навсякъде, освен критиците има и доброжелатели. Един от тях е Франк Митлоехнер от Калифорнийския университет, професор по природни науки и специалист в областта на подобряването на качеството на въздуха.

Именно той изтъква 4-ри факта, показващи, че отглеждането на говеда няма отрицателно въздействие върху околната среда. Изследванията му ясно посочват грешките на други изследователи, които твърдят, че говедата са по-вредни за околната среда, отколкото например транспорта, електроенергията и други индустрии.
Това подкопава виждането, че всички трябва да отидем на растителна диета. Освен това се твърди, че говедата не само са полезни за околната среда, но и помагат за решаването на проблема с осигуряването на храна за нарастващото население в света.

ФАКТ 1 : Животните не са най-големият източник на Парникови Газове.
Две предишни изследвания, проведени от Института Worldwatch и ФАО, неправилно посочиха, че животинското производство е по-вредно за околната среда, отколкото всички видове транспорт.
Според Американската агенция за опазване на околната среда, най-големият източник на емисии на парникови газове в САЩ през 2016 г. е производството на електроенергия (28% от общите емисии), транспорта (28%) и индустрията (22%). Цялото селско стопанство възлиза общо на 9%. Производството от животни, съставлява по-малко от половината от тази сума, което е 3,9% от общите емисии на парникови газове в САЩ . Тези резултати са различни от твърдението, че животинската продукция излъчва същото количество парникови газове колкото транспорта – пише Франк Митлоехнер в доклада си

ФАКТ 2: Вегетарианството няма да ни спаси
– Много хора все още мислят, че яденето на месо, променя значително климата. Но според едно скорошно проучване показва, че дори ако американците премахнат всички животински протеини от храненето, те ще намалят емисиите на парникови газове в САЩ с едва 2,6%. Според нашето изследване, проведено в Университета на Калифорния, ако практиката “Безмесен понеделник” се приеме от всички американци, ще имаме намаляване на емисиите само с 0,5% .

ФАКТ 3: Американските животновъди произвеждат повече говеждо месо, но отделят по-малко парникови газове от всякога.
– Технологичните, генетичните и размножителните промени, настъпили в американското селско стопанство през последните 70 години, направиха животинската продукция по-ефективна и по-малко интензивна . Според статистически данни на ФАО, общите емисии на парникови газове директно от добитъка в САЩ са намалели с 11,3% от 1961 година , а производството на месо от добитък е увеличено два пъти – се казва в доклада.

ФАКТ 4: Без месото, за развиващата се планета би било трудно да посрещне хранителните нужди.
Пасищата за говеда са ключов елемент в използването на земя, върху която би било трудно да се развива растениевъдство (бедни почвени класове), които в противен случай не биха били използвани. Използвайки слънчевата енергия, говедата трансформират тревата във висококачествен протеин или говеждо месо!

– Енергията в растенията, които консумират животни, най-често се среща в целулозата, която е несмилаема за хората и много други бозайници. Но крави, овце и други преживни животни могат да трансформират целулозата и да я използват.
Според ФАО, до 70% от цялата земеделска земя в света е обработваема земя, която може да се използва и като пасища за добитъка . Световното население до 2025 г. трябва да достигне 9,8 милиарда души.

Храненето на толкова много хора ще се превърне в предизвикателство. – Преживните животни се хранят до голяма степен с фуражи, които не могат да се консумират от хората. Животновъдството също така предлага много необходими доходи на дребните земеделски стопани в развиващите се страни. Навсякъде по света, развъждането е източник на препитание за един милиард души – подчертава Mitloehner.

 

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here