Семинар: „Специфични изисквания за директни доставки на суровини и храни от животински произход“

0

Дата: 20 октомври 2020 г. (вторник)

Място на провеждане:
гр. Плевен,
ул.  „Васил Левски” 1,
бившата сграда на ОАПС, ет. 3,
залата на НССЗ

Организатори: Национална служба за съвети в земеделието (Териториален областен офис /ТОО/ – Плевен) и Българска агенция по безопасност на храните (Областна дирекция по безопасност на храните /ОДБХ/ – Плевен)

11.00 – 11.30    Регистрация на участниците

 11.30 – 13.00     Специфични изисквания за директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход – сурово мляко, пчелен мед и пчелни продукти.

                          Процедури по регистрация и контрол на храните

Лектор:   д-р Лорета Фичева – отдел „Контрол на храните“, ОДБХ – Плевен

 13.00 – 14.00      Възможности за подпомагане по мерките от Програмата за развитие на селските райони ПРСР 2014-2020 г. на земеделските стопани отглеждащи животни

Лектор:   експерти от Териториалния областен офис на НССЗ в гр. Плевен

 14.00                 Дискусия и закриване на семинара

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here