Производство на червено месо – 2019 г

0

време за прочит: 5 минути

През 2019 година на територията на страната са работили 85 кланици – с 6 броя повече в сравнение с 2018 година.

Производство на мляко и месо – 01.08.2020 г

Овцевъдство: АНАЛИЗ – Къде са млякото и агнетата

Произведеното месо в кланиците е 87 870 тона или с 2.8% по-малко от 2018 година. Броят на закланите животни през 2019 г. намалява с 3.3%. Закланите животни директно в стопанства през 2019 г. са 930.3 хил. броя – с 12.0% повече в сравнение с предходния период, a произведеното месо в стопанствата (24 013 тона) е с 24.9% повече.

Така започва публикуваният доклад за Дейност на кланиците за червено месо и производство на месо в България през 2019 година.

През 2019 година от анкетираните  85 кланици 43 са декларирали, че извършват клане на говеда. В 74 кланици се колят свине, в 53 – дребен рогат добитък (ДРД), а в 7 – биволи и еднокопитни. Кланиците, специализирани за клане само на свине са 25.

През 2019 година закланите говеда в кланици са с 20.1% по-малко в сравнение с 2018 година, като и общото им кланично тегло намалява с 22.2% (таблица 1). Увеличава се броят на закланите телета в категорията до 8 месеца, а броят на младите говеда от 8 до 12 месеца намалява. Броят на закланите крави намалява с 23.0% в сравнение с предходния период. Намалява със 17.4% броят на закланите овце, както и произведеното месо (-9.2%). Произведеното свинско месо е с 0.9% по-малко в сравнение с 2018 година. Броят на закланите угоени свине се увеличава с 1.3%, но произведеното от тях месо намалява с 0.6 % спрямо 2018 година. При биковете и воловете се наблюдава намаление при закланите животни и на кланичното тегло съответно с 22.8% и 20.2% спрямо 2018 година.

В стопанствата през 2019 година е произведено 24 013.4 тона червено месо – с 24.9% повече в сравнение с предходната година (таблица 4). Добитото червено месо в стопанствата представлява 21.5% от общо произведеното червено месо в страната.

В крайна сметка обаче се оказва,че според статистиката общото ни производство на червено месо, което включва това от кланиците и това произведено във фермите е повече с 2% в сравнение с 2018г. Дали е така, никои не знае. Например в стопанствата са заклани 122.1 хил. говеда, докато в кланиците техния брой е само 27 000бр. Броят на овцете и агнетата заклани в кланиците е 281.7 хил .бр, по фермите този брои вече е 628.6 хил. бр. Интересни цифри за всички.

През 2019 година вътрешното потребление на червено месо се увеличава с 3.2% в сравнение с 2018 година (таблица 6).

През 2019 година намалява износът на червено месо с 22.1%, а при вноса се наблюдава увеличение от 2.7% в сравнение с предходната година

Независимо от плюсовете, които имаме в производството на месо през 2019г/ общо= в кланици и ферми/на глава от населението се падат по 2.4кг говеждо месо на година, овчето и агнешкото е 1.67кг на глава от населението и свинското е 11.9кг.

Интересното е,че въпреки стесненото ни производство имаме доста големи количества червени меса за износ-говеждо, свинско, агнешко и от други животни.

От така поднесените цифри в доклада трудно може да се направи задълбочен анализ за ситуацията през 2018г.

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here