Фермерите си приличат навсякъде

0

Време за прочит:3,5 минути

Преди известно време Govedobad.com писахме как нидерландските говедовъди, в името на това, да не намалят броят на животните в стадата, съгласно правилата в борбата с емисиите, извършваха следното. Броят на отглежданите крави през годината е строго определен за всяка ферма. Юниците – 2 броя се броят за една крава. В момента, в които юницата роди, тя става крава и съответно друга крава трябва да напусне стадото. Говедовъдите обаче набързо измислиха противодействие на това изискване. Просто, роденото теле от юница, ставаше близнак на родено около същата дата теле от друга крава. Изведнъж броят на близнилите крави стигна до 10%. Разбира се тази далавера беше разкрита бързо. Последствията бяха изчистване на близнаците, а сега и доста солени глоби.

Прокуратурата наложи глоби между 700 и почти 24 000 евро на приблизително 100 нидерландски животновъди. Тя обвинява животновъдите в престъпления с регистрация на животни, поради което изглежда, че има по-малко млечни крави. В резултат на това, животновъдите биха спечелили несправедливо предимство, защото редица животновъди неправилно получиха субсидия за намаляване на добитъка. Те също така успяха да спестят от продажби на оборски тор. Около 20 животновъди ще бъдат призовани от прокуратурата.

Разследванията показват, че животновъдите са нарушили Регламентите за идентификация и регистрация на животни по различни начини. Това би се отнасяло главно до неправилно регистрирани множество раждания на юници, които в действителност вече са се превърнали в крава. Изглежда, че юниците са били държани по-дълго юници административно; чрез регистриране на родено теле под вече съществуваща млечна крава. Мъртвородените телета също не са регистрирани. В резултат, на хартия се отделят по-малко фосфати, отколкото в действителност.

Общо над 2000 компании бяха блокирани от регулатора заради неправилна идентификация. Фермерите трябваше да предоставят разяснения на надзорния орган. В резултат на тези физически проверки в над 140 случая бяха съставени досиета за предполагаеми престъпления, включващи многократно раждане, и изпратени до прокуратурата.

Разследванията показват, че приблизително 125 компании са държали общо около 3000 говеда в повече. Случаят засяга 3 малки компании, почти 40 средни и повече от 80 големи компании. Средно това се свежда до около 24 крави на ферма. Изследваните ферми са варирали от няколко неправилно регистрирани говеда до над 100 животни, чиято регистрация е била неправилна. Около 60 ферми са имали между 3 и 20 такива говеда.

В досиетата, получени от прокуратурата, се посочват различни видове нарушения на Наредбата за идентификация и регистрация на животните, които се отнасят главно до неправилно регистрирани множество раждания при юници, които действително са станали млечни крави. Имаше фермери с поразителен брой многоплодни раждания и / или по-възрастни юници, които като че ли все още не са се отелвали.

Много животновъди изтъкват всякакви бизнес обстоятелства, които според тях затрудняват поддържането на регистрацията в ред. Често изслушван упрек беше и сложността на разпоредбите и тяхната променяемост.

Нарушенията водят и до нелоялна конкуренция. Животновъдите, които не са честни относно броя на животните във фермата си, не само получават повече бонус пари, но и спестяват от продажби на оборски тор. Те също така успяха да произведат повече мляко от справедливия конкурент.

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here