Дебата в ЕС: Даниел Буда – не натоварвайте фермерите с нови задачи

0

време за прочит: 2 минути

Евродепутат Даниел Буда: „Държавите-членки са задължени да не натоварват фермерите с нови задачи, които не са предвидени в европейските разпоредби“

Даниел Буда, румънски евродепутат, ”кинжалът” на румънските фермери, член на Европейската народна партия, заяви във вторник – 20 октомври, по време на дебата в пленарната зала на Европейския парламент относно плана за  ОСП на ЕС :

„Общата селскостопанска политика осигурява защита на интересите на фермерите, но и на потребителите, едновременно. Живеем в постоянно променящ се свят и Общата селскостопанска политика след 2020 г. ще трябва да се изправи пред настоящите и бъдещите предизвикателства. ОСП трябва да осигури повече субсидиарност и гъвкавост, за да отчете местните условия и нужди, но в същото време трябва да остане единна “,

Румънският евродепутат заяви, че новата Обща селскостопанска политика ще се фокусира върху околната среда и климата, а фермерите ще бъдат тези, които ще играят ключова роля в борбата с изменението на климата и опазването на околната среда.

И най важното, което допълни този депутат. Всъщност той го каза преди една седмица в комисията и е много важно за фермерите и те трябва да го запомнят.

Държавите-членки са задължени да не натоварват фермерите с нови задачи, които не са предвидени в европейските регламенти. Земеделските стопани играят ключова роля в борбата с изменението на климата, опазването на околната среда и опазването на ландшафтите и биологичното разнообразие. Тази политика ще се фокусира върху околната среда и климата, развиващите се области на Европейския съюз, като се възползват от социалните и екологичните възможности. В същото време ОСП цели да се справи с проблемите на селскостопанския сектор. Остаряването на населението в селските райони е реалност, насърчаването на младите хора да станат фермери е истинско предизвикателство, но такова, което ще осигури бъдещето на европейската продоволствена сигурност “, каза той.

„Използването на прецизно земеделие в Европа все още е много ниско, инвестиционните програми за научни изследвания и иновации ще бъдат ключов приоритет, който ще позволи на европейските фермери да се приведат в съответствие с все по-високи стандарти. Общата селскостопанска политика е партньорство между земеделието и обществото, между Европа и фермерите. Земеделието и хранително-вкусовата промишленост превръщат Европейския съюз в един от най-големите производители на храни и гаранти на продоволствената сигурност в света, осигурявайки милиони работни места и това трябва да бъде засилено след 2020 г.

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here