Осеменяване – 200 дни след отелването

0

 Govedovad.com: Четейки световните новини свързани с говедовъдството се изненадваме от новите неща, които идват едно след друго. Уж говедовъдството се развива бавно, четири години са необходими да разберем нещо за кравата, минимум пет години да излезе един бик от тестаж. Да, така е, но това е минало. Сега, просто всеки ден има нещо ново. Намалихме млякото на новородените телета и им даваме царевица на зърна, други пък вдигнаха порцията за деня до 10 кг мляко. Развъдните стойности вече ги знаем още в зародиша, започнахме да ценим дълголетните крави и водим селекция по този признак. Със спермата се прави чудеса, а селекцията по генотип на женското животно си е направо учебник за първолаци.

Отлагането на осеменяването от 50 на 125 дни в лактацията не е за сметка на средното дневно производство за съответния списък. Юниците могат да бъдат заплодени дори по-късно, без това да повлияе на ежедневното производство.

Това е видно от дългосрочно проучване на млякото в Dairy Campus в Leeuwarden и  е част от проекта „Персонализирана лактация”.

В проучването, 150 крави са разделени на три групи и представени за осеменяване съответно от 50, 125 или 200 дни след отелването. Тези животни са били наблюдавани през цялата лактация с цел да се картографират последиците от по-продължителната лактация върху здравето на животните и ефективността на производството.

Юници срещу по-възрастни крави

Резултатите от изследването показват, че средното дневно производство (коригирано за нива) при юници с удължена лактация не се различава между различните моменти на осеменяване. Това означава, че осеменяването може да се забави до 200 дни след отелването, без това да повлияе на производството.

Изчакването до 125 дни преди осеменяването не влияе върху средното дневно производство при по-възрастни крави. По-възрастните животни в крайна сметка постигат по-ниско дневно производство при осеменяване от 200 дни. Както при осеменяването след 125, така и след 200 дни, има по-ниско производство по време на пресушаване..

По-късно заплодените крави са били бременни по-рано от осеменяване на около 50 и 125 дни. Изследователите смятат, че това е свързано с по-висок дял от редовното разгонване  и малко по-ниско дневно производство по време на осеменяване (по-добър енергиен баланс). На 125 дни също имаше по-висок дял от редовните цикли и по-ниско дневно производство в сравнение с кравите, които бяха предложени за осеменяване от 50 дни нататък.

По-големия брой  от юници може да бъде за сметка на общото ежедневно производство във фермата, тъй като в млякото има относително повече мляко от юници, които дават сравнително по-малко от второ теле и по-възрастните крави. Изследователите очакват, че една крава е по-подходяща за по-късно осеменяване от друга. В момента се изследва дали някои характеристики могат да се използват за прогнозиране на здравето и производството на мляко. Въз основа на това фермерът може да реши кога е най-добре да осеменява кравата. Резултатите от това подпроучване се очакват в началото на 2021 г.

проект „Персонализирана лактация”

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here