Дълголетието на кравите

0

Доживотното производство на Нидерландските породисти крави никога не е било по-високо от тази година: достигнати са 34 000 килограма мляко по време на изваждане от стадото. Това е увеличение с почти 8% в сравнение с 2019 г., според годишната статистика на MPR на кооперацията CRV.

Старо стадо – по-голяма смъртност

Средната стойност се базира на повече от 240 000 животни. Те са се отелвали 3,6 пъти по време на отстраняването (2019: 3,4 отелвания). Нидерландските  млеко-производители направиха значителна стъпка напред през последните две десетилетия. През 2000 г. средното производство на мляко по време на отстраняването все още е било с около 10 000 килограма по-ниско и една крава се е отелвала средно 3,1 пъти.  Никога досега обаче не е постигнат такъв значителен напредък, както миналата година, с увеличение на производството с 2500 килограма мляко.

По-високото производство през целия живот  се дължи отчасти на увеличения среден млечен добив: той се е увеличил с 200 грама до 28,7 килограма мляко на ден. В допълнение, кравите продължават да ходят по-дълго: продължителността на живота  се е увеличила от 2052 дни  през 2019 г. до 2132 през 2020 г., разлика от 80 дни. Това почти съответства на увеличения брой доилни дни: той е нараснал от 1 108 на 1 183.

Като цяло производството през цялото време на крава се е увеличило от 31 553 килограма мляко на 34 000 килограма мляко. Количеството мазнини и протеини се увеличи с 200 килограма до 2691 килограма.

Увеличаването на производството може да се наблюдава при почти всички породи според CRV. Производството на мляко на черно-белите крави от Холщайн се е увеличило от 10 522 на 10 688 килограма мляко, с 4,34% мазнини и 3,56% протеин за 358 производствени дни. Това води до годишен икономически резултат  от 2153 евро на крава.

Червените Холщаини произвеждат средно по-малко килограми мляко от черните Холщаини, но с ясно по-високо съдържание. Производството на мляко от тази група крави се е увеличило до 9838 килограма мляко с 4,54% мазнини и 3,67% протеини и ГИР от 2056 евро на крава годишно.

Източник: CRV

 

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here