Брой говеда – 1 ноември 2019 г

0

Публикуван е доклада за броя на животните на 1 ноември 2019 г. Наистина, доста късно, но въпреки това, могат да се направят съответните изводи и дори да се предложат решения. Какво показват цифрите.

 Към 1-ви ноември 2019 година говедата са 510.5 хил. броя, което е с 3.0% по-малко спрямо 2018 година. Общо кравите намаляват с 2.8%. Млечните крави намаляват с 8.0% до 215.2 хил. броя, а кравите, използвани за производство на телета  за  месо  се  увеличават  (+8.8%).  Все повече се приближаваме до нашата прогноза за броя на млечните крави, а тя е в най скоро време ще останем със 120 000 крави от които ще трябва да задоволяваме нуждите на страната от мляко.
Увеличава се броят на биволиците с 11.3% и техният брои е вече 11 471. Телетата под една година намаляват с 7.9%.  Кравите на 2.5 година също намаляват, но така наречените други крави са вече са 116 196 и са 8.8% в повече през предхождащата година. При биволите плюсовете са биволиците, както вече казахме с 11.3% са в повече, повече са и малакините с 13.3%.

Общия брой на отглежданите говеда на 01.11.2019 е –  510 500 което е с 3% по-малко от предхождащата година. Броят на кравите е 331 400. С намаление от 2.8%. Стопанствата в които се отглеждат говедата са 22 600 и са намалели с 16.8% в сравнение с предната година. Средният брой на отглежданите крави е 15.6, което е неприлично малко да се прави модерно говедовъдство. тук интересните цифри са,че в 72.7% от стопанствата се отглеждат от 1-9 крави.

Малко по различна е картинката при млечните крави. 215 200 крави се отглеждат в 14 403 бр стопанства, което е с 26.2% по малко от 2018 г. Най-голям е фалита на фермите, които отглеждат до 9 крави – 30.3%.
Следващият голям минусов процент при фермите  е в групата до 20 крави – 19.9%. Стопанствата от 50 до 100 крави са 2209, а тези над 100 бр крави са 379. Именно в групите от 50 и 100 и повече, се отглеждат малко над 120 000 крави.

Интересни са данните за млекопроизводството: най-голям производител на сурово мляко е Южен централен район следван от Югоизточен. Интересното е, че Северозапдния район е произвело повече мляко от Северен централен район.

По отношение реализацията на животни продадени за различни цели – клане, разплод и др едва 153 000бр говеда. Най много са животните от Централен Южен район, Северозапдния район отново изпреварва Северен централен.

Какви изводи може да се направят от данните:

 • Броят на малките ферми намалява ежегодно и то с голям процент
 • Броят на фермите над 100 крави се увеличава
 • Във фермите с над 50 крави вече се отглеждат повече от полвината млечни крави.
 • Броят на реализираните животни продължава да е нисък.
 • Броят на юниците над 2 години е само 16 179. Това  оставя открит въпроса с нормалния ремонт на  стадата през 2020г.
 • През 2021г също ще има глад за юници, защото има 36 412бр. телета над 12 месеца в началото на тази година
 • Интересно къде са мъжките телета за угояване- има само 44 600бр

Решението:

 • Веднага анализ на ситуацията по отношение броя на говедата
 • Программи за намаляване заболяванията при новородените и младите животни
 • Излизане на открито по отношение търговията с животните за клане.
 • Обучение на фермерите за управление на ферми с над 100 крави
 • Използване на финансови инструменти за осигуряване качествен ремонт на стадата и съответно при клането на животни.

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here