Започва прием на проекти по Програмата за развитие на селските райони за подкрепа на местните фермерски пазари и късите вериги на доставка

0

 Безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 16 690 600 лв., съобщиха от земеделското министерство.

По нея ще се подпомогнат създаването, организацията, укрепването и популяризирането на местните пазари и късите вериги на доставка чрез сътрудничество между участниците в тях. По този начин потребителите ще имат възможност да купуват продукти директно от производителите.

За “местни пазари” се смятат тези, които са в радиус 75 км от стопанството на произход на храната. В този район трябва да се осъществява както преработката на продукта, така и продажбата му на крайния потребител. В “къса верига на доставки” пък участват ограничен брой икономически оператори, които са поели ангажимент да си сътрудничат. Те трябва да са посветени на местното икономическо развитие и близките териториални и социални отношения между производители, преработватели и потребители.

Допустимите кандидати по процедурата са юридически лица, регистрирани по Търговския закон, или дружества, учредени по Закона за задълженията и договорите. Те трябва да представят колективен проект за сътрудничество за изграждане и развитие на местен пазар или къса верига.

Максималният размер на субсидията за един проект е 977 600 лв., а минималният -15 хил. лв.
Крайният срок за подаване на проектни предложения е 1 февруари. 

При интерес от Ваша страна се обърнете ОДФЗ

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here