Клане във фермата. Правилата.

0

Време за прочит: 2,5 минути

В планинските части, на много държави, има много стопанства в които се отглеждат крави с бозаещи телета. Броят на стадата не е голям и на практика това не винаги е основната работа на човека. Въпреки това, тези хора са съпричастни към живота на животните и полагат големи грижи за тях.

Многократно сме писали, че в две държави – Германия и Нидерландия опитно се извършва клане във фермата и мобилни кланици. По същия начин се провеждат такива опити и в Швейцария.

Защо клане във фермата. Защото транспортът означава стрес.
„Искаме да пощадим животните си при транспортирането  им до кланицата и непознатата обстановка. Защото това винаги означава стрес за добитъка“ – казват фермери.

През 2017 г. методът за убиване във фермата на животното с болт, чрез пистолети е разработен в някои кантони в Швейцария.. Важно е да се спазват хигиенните разпоредби. В същото време инфраструктурата е разработена,  да гарантира безпроблемния зашеметяващ процес. Това включва подвижна  ограда за крави с рога.

През април 2018 г. е даден старта за клане на животните във фермата.  За да стане това, животното е фиксирано в ограденото място. В присъствието на ветеринарен лекар, коляча – това означава човек, завършил курс за това,  зашеметява животното с изстрел с болт. Тогава идва скоростно действие. Задните крака се връзват обикновено със синджир, животното се издърпва с предния товарач, овисва с главата надолу  върху ваната за кръв. Тогава коляча му прерязва врата. За всичко това са необходими 60 секунди. Следва транспортиране на закланото животно, за целта се поставя в специално ремарке, с което се доставя до  кланицата, където карантията трябва да се отстрани в рамките на 45 минути след обезкървавянето. С други думи трябва голяма организация на процеса и спазване на изискванията за времето.

След като месото узрее в кланицата, то може да бъде върнато във фермата или продадено от кланицата. Животните  се колят само на възраст от 24 месеца вместо предишните 12 до 14 месеца. Това има няколко предимства.
Животните са спокойни, кравите с бозаещи телета вече имат ново теле. И тъй като животните са по-тежки, има повече месо.

Хуманното отношение към животните и уважението към животните бяха от основно значение за семейството на планинските фермери, да се въведе този метод.  Икономическата ефективност също трябва да бъде много ясна. Продуктът от убиване във фермата без стрес, предлага значителна добавена стойност и има важна уникална точка на продажба.
Клането във фермата води до допълнителни разходи от 350 до 400 франка на животно. Това е около 4 франка за килограм. Тъй като продажните цени бяха увеличени с 5 франка, доходът е по-висок. .

Клиентите са обикновено от близките градове и те винаги казват, че купеното месо от фермата е много по добро отколкото от това купено от магазина.

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here