Нашите учени, нашите професори / Земеделски Институт – Шумен

0

Време за прочит: 2 минути

Земеделски институт гр. Шумен е създаден с ПМС 270/15.12.2000 г. и включва Научноизследователския и проекто-конструкторски институт по свиневъдство (НИПКИС), Научноизследователския институт по биволовъдство с център по биотехнологии и Института по захарно цвекло „Проф. Ив. Иванов”.

Основни направления на научните изследвания
– Научноизследователската дейност в животновъдството има за цел създаване на нови високопродуктивни породи и линии животни, усъвършенстване и съхранение на съществуващите на базата на най-новите достижения в областта на популационната генетика, хранене, съобразено с оптималните норми и намаляване замърсяването на околната среда, технологии на отглеждане и производството на безопасни храни.
– В областта на растениевъдството научните проекти са свързани с биологията, селекцията и растителната защита на захарно, кръмно и салатно цвекло, сорго за зърно, суданка и соргосуданкови хибриди за зелена маса. Особено място заемат растителните технологии за конвенционално и екологосъобразно земеделие, развитието на биотехнологиите и интегрираните биоекологични системи за растителна защита.  Приоритетно се водят изследвания по интродуциране и отглеждане на стевия като източник на органични подсладители.
– Генетика и селекция, хранене и технологии за отглеждане на селскостопанските животни.
– Селекция и растителна защита на захарно, кръмно и салатно цвекло и сорго.
– Комплексно научно обслужване на фирми и земеделски производители.
– Дългосрочни (150 часа) и краткосрочни (30 часа) курсове за обучение.

Продукция и услуги, които се предлагат

Разработва:
 – Системи за развъждане и селекция на чистопородни и хибридни животни в областта на биволовъдството, говедовъдството, свиневъдството и овцевъдството;
– Технологии и технологични решения за изграждане и преустройство на сгради за отглеждане на биволи, говеди, свине и овце според изискванията на  ЕС;
– Системи за хранене в основните подотрасли на животновъдството;
– Проекти за подпомагане на селскостопанските производители по оперативни програми на ЕС.

Провежда селекция на:
– Захарно, кръмно и салатно цвекло;
– Сорго за зърно и зелена маса;
– Етерично-маслени и лечебни растения;
– Технологии за производство на захарно и кръмно цвекло и сорго.

Разполага със специализирани лаборатории по:
 – Окачествяване на фуражите;
– Физико-химичен състав на млякото;
– Качество на месото;
– Почвознание;
– Тъканни култури;
– Фитопатология и цитологична лаборатория;
– Технологична лаборатория за захарно, кръмно и салатно цвекло’
– Лаборатория за генетични изследвания.

В Земеделския институт в Шумен е изграден център за обучение на фермери, където се организират:
 – Курсове по изкуствено осеменяване;
– Курсове за доячи;
– Курсове за отглеждане на захарно, кръмно и салатно цвекло;
– Семинари, информационни дни и консултации.

От основаването на институцията досега са създадени и утвърдени 7 породи и хибриди животни. В свиневъдството: „Дунавска Бяла” и Линия CH – „Ландрас”, хибриди „Шумен 1 и 2” и „Плевен 1”; в биволовъдството – „Българска Мурра”; в овцевъдството – „Синтетична популация българска млечна”, а в областта  на растениевъдството – 22 сорта захарно, кръмно и салатно цвекло, 1 сорт суданка „Ендже” и 2 сорта сорго за зърно – „Максиред” и „Максибел” и сорт стевия „Стела”

9700 Шумен,
бул. „Симеон Велики” 3
Тел.: +35954830448       
Уебсайт: www.agricinst.eu

 

 

 

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here