Трето заседание на ТРГ за разработване на Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони

0

Време за прочит: 2  минути

Днес се проведе третото заседание на Тематичната работна група  за развитие на селските райони за периода 2021-27г.

На участниците предварително бяха предоставени разработените проекти от експертите на МЗХГ.

Дневен ред на третото заседание на ТРГ за СПРЗСР:

  1.  Проект на интервенция за „Биологично земеделие“;
  2. Проект на интервенция за „Плащания за природни или други специфични за района ограничения“;
  3. Проект на интервенция за „Подпомагане развитието на малки земеделски стопанства“;
  4. Проект на интервенция за „Стартова помощ за установяване на млади земеделски стопани в селското стопанство“;
  5. Проект на интервенция за „Инвестиции в земеделските стопанства“;
  6. Проект на интервенция за „Инвестиции за преработка на селскостопански продукти“;
  7. Проект на интервенция за „Инвестиции  за  неселскостопански  дейности  в селските райони“.

В присъствието на над 60 участника бе разгледан и обсъден изключително натовареният дневен ред.
Наистина, времето притиска администрацията с изготвянето на документите, но пък браншовите организации не са от вчера и упорито  защитават своите позиции.

Отново, организаторите не бяха представили анализи за минали периоди за да се разбере, колко е помощта и колко е получената продукция в кг  и пари.
Казано бе, че съществува анализ от институтите, но в тях не са ползвани докладите на организации и те изказват недоверие към тези анализи.

Направени бяха предложения за промяна и допълнение във всички разгледани проекти.
Организациите държат да не се допускат грешки от миналото и парите по тези проекти да не отиват в псевдо животновъди. Особено е и мнението към подкрепата на хиляди млади ЗП, повечето от които след приключване на периода бягат от земеделието /ако въобще са били там/.

Повече за Проекта на интервенция „Биологично земеделие” може да научите във вторник в Ovce & Kozi.com и Govedovad.com

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here