Производство на месо

0

време за прочит: 3 минути

Анализът  е за периода 01.01- 30.08.2020 г

Публикувана е справката за дейността на кланиците по отношение на червените меса. На практика, това е нашето производство на червено месо. Защото, съгласно законодателството, имаме право да колим само в регламентирани кланици и за нуждите на фермерското семейство. Другият начин да се реализират животни, това е износа на живи животни, но техния брой е много малък и не дава кой знае какво отражение на производството отчетено от кланиците.

Какво показват цифрите до края на месец август.
Изключително скромни и водещи до много въпроси и сериозни анализи. От началото на годината са заклани 16 900 бр говеда от едно поголовие, което наброява   повече от 500 000 бр. Все пак сме по-добре в сравнение от преди една година, когато за този период са били заклани 15 860 бр.
През август тази година са заклани 1950 бр говеда, което е повече с 300 бр в сравнение с месец юли т.г.
В сравнение с август 2019 г имаме по-малко заклани говеда с 600 бр.
През септември и октомври може да се очаква в отчета да има увеличение на закланите животни, поради изтичане срока за задържане. Цифрите от минали години обаче показват, че това увеличение е не повече от 20-30%.

Изключително малък е броя на закланите телета до 12 месеца. Само 2 320 бр. През миналата година за този период са били заклани едва 2 040 бр. Може би най-хубавото нещо при тези телета е високото им живо тегло на 12 месеца от 346 кг, според справката.
Броят на закланите крави и юници също е изключително малък – едва 10 900 бр.

Полученото говеждо месо – в кланично тегло е 3549 т.при 3280 т през миналата година. Все пак може да се отчете, че в сравнение с миналата година имаме подобрение на показателите.
Лошото е, че с това добито месо, дори да предположим, че се реализира на нашия пазар, осигуряваме едва по 507 гр говеждо месо за осем месеца на човек от населението. Добре, че нямаме навици за по-голяма консумация на говеждо месо.

През първите осем месеца на годината са заклани 192 850 бр агнета, ярета, овце и кози, при едно поголовие при тези животни от над 1 400 000 бр. Миналата година за същия период са били заклани 213 320 бр. През август т.г. са заклани 25 180 бр ДПЖ, което е почти два пъти повече отколкото през юли т.г. Но тази закономерност важи и за миналата година. Средното живо тегло на ДРД е 20.5 кг, а кланичното е 9.400 кг. Трупно е всичко 1 804 000 кг. Резултатите са почти същите като миналата година.

В заключение, необходим е як анализ по отношение клането на животни, производството на месо и какво ще се прави още утрешният ден, а не в бъдещето.

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here