Идва ред на антибиотиците

0

Време за прочит:  3 минути

Вероятно след коронавирусът идва и ред на антибиотиците да ни „изправят” до стената.
В Добрич се проведе лектория организирана от Националната служба съвети в земеделието при основна тема осигуряване добра биосреда за отглеждане на животните и разбира се модерния чл. 137. По време на дискусията се включи и директора по животновъдство при МЗХГ –  г-жа Силвия Василева. В своето изказване тя,  даде ценни насоки и описа ситуацията в Европа по осигуряване хуманно отношение при отглеждане на животните, при максимални изисквания за опазване на природата. Накрая обаче тя се спря и по отношение използването на антибиотиците и за борбата за намаление тяхното използване.

По тези въпроси работят не само хуманни специалисти, а и ветеринарни  такива.
Какво ни казват ветеринарните лекари от организация OCV. Те предупреждава, че резистентността към антибиотици, е едно от най-големите предизвикателства, пред което е  изправено  общественото здраве, и ако не се вземат ефективни мерки, експертите прогнозират, че през 2050 г. броят на жертвите ще се увеличи до 10 милиона в световен мащаб, честота, която би премахнала рака като водеща причина за смъртност.

Резистентността към антибиотици причинява 3000 смъртни случая годишно в Испания, цифра, сравнима с други заболявания с по-голямо социално въздействие и големи ресурси за кампании за повишаване на осведомеността, като рак на гърдата (6000 смъртни случая годишно) и значително над смъртността при катастрофи по пътищата. Ако не бъде отстранена, смъртността поради антибиотична резистентност може да се стигне през 2050 г. до 390 000 в Европа и 10 милиона по целия свят. Към този сериозен проблем за общественото здраве се добавят и високите му икономически разходи, които са около 1500 милиона в Европейския съюз.

Националният план срещу антибиотичната резистентност (PRAN) е въведен в Испания през 2014 г., При животните има  намаление на използване на антибиотици с 58,8% – в сравнение с намаление от  11,8% при човека.  И всичко това благодарение на работата извършвана от ветеринарни лекари в области като превенция, изследвания или биосигурност, за да се намали значително използването му.

 „Ветеринарните лекари са здравната професия с най-голям опит в програмите за обществено здраве и превенция на зоонозни заболявания. Нашата роля е от основно значение при разработването и изпълнението на програми и действия за предотвратяване на прекомерната или неотговорна употреба на антибиотици при хора и животни ”, подчертават  от организацията на ветеринарните доктори.

На този етап  значението на превенцията,  при липса на болест, предписването и консумацията на антибиотици е ненужно, както за здравето на хората, така и на животните.

Източник: OCV


Какво представлява антибиотичната резистентност?

Бактериите притежават антибиотична резистентност, когато определени антибиотици загубят способността си да убиват или да спират растежа на бактериите. Някои бактерии са естествено резистентни към определени антибиотици (вътрешна или наследствена резистентност). По-тревожният проблем е, когато някои бактерии, които нормално са чувствителни към антибиотици, станат резистентни, в резултат на генетични промени (придобита резистентност). Резистентните бактерии оцеляват в присъствието на антибиотика и продължават да се размножават, което води до по-продължително заболяване или дори смърт. Инфекциите, предизвикани от резистентни бактерии, изискват повече грижи, както и алтернативни и по-скъпи антибиотици, които могат да имат по-тежки нежелани реакци

 

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here