Млечните крави и тяхното отглеждане

2

време за прочит: 3,5 минути

Всички знаем, че селскостопанските животни се отглеждат за разнообразната им продуктивност – млечност, месодайност, носливост, плодовитост и работоспособност. Сега и преди много години показателят продуктивност е основен и най-важен при преценяване на племенните и стоковите качества на животните. Основната цел при отглеждането на селскостопанските животни е получаването на висока, евтина и качествена продукция и тенденция към непрекъснатото и увеличаване и качествено подобряване.

МЛЕЧНА ПРОДУКТИВНОСТ
При различните видове и породи животни млечността е различна. Например местните породи имат ниска млечност – млякото им служи предимно за изхранване на малките, а съвременните културни породи – висока.
Млякото е секрет на млечната жлеза, в която протичат сложни биологични и физиологични процеси при образуването и отделянето му. За нормалното функциониране важна роля играят централната нервна и храносмилателна система, органите на кръвообращението, дишането и жлезите с вътрешна секреция.
През първите 4-6 дни след раждането секретът, който отделя млечната жлеза, се нарича коластра. Тя е богата с лесно смилаеми белтъчни, минерални вещества, мазнини, витамини, ензими и др. Съдържа антитела, които са първите защитни средства за новороденото срещу различни заразни болести. Върху състава на коластрата влияе храненето на животните през сухостойния период.
От всички сексостопански животни най-много мляко дава кравата. Краве млякото съдържа 3,8 – 4,0 % мазнини и 3,0 – 3,5 % белтъчини.

ФАКТОРИ ВЛИЯЕЩИ ВЪРХУ МЛЕЧНАТА ПРОДУКТИВНОСТ
1. Породна принадлежност и индивидуални особеноси на животните

Породата има голямо значение за количеството и качеството на млякото. Животните от специализираните породи за мляко при еднакви условия на хранене и отглеждане имат по-висока млечност от животните от комбинирания и месодайния тип и за 1 кг мляко изразходват по-малко хранителни вещества.
Месодайните крави – 600 – 1000 кг за лактация
Комбинирани породи – 3000 – 4500 кг за лактация
Млечните крави – 5000 – 6000 кг за лактация
2. Възраст
Възрастта оказва значително влияние върху млечността. С напредване на възрастта до определени граници в зависимост от скорозрелостта на породата се увеличва и млеконадоя. Животните от скорозрелите породи достигат максимална млечност на 5-6, от къснозрелите на 8-9 и от умерено скорозрелите – на 6-7 годишна възраст, след което млечността намалява бавно.
3. Маса
Едрите животни имат по-висока млечност от дребните, защото имат по-здрава конституция, понасят по-безболезнено напрежението от високата млечност и лактират до по-късна възраст.
4. Лактационен период
Нормалната продължителност при кравите е 270-320 дни, а понякога е по-малка или по-голяма.
5. Сухостоен период
Има голямо значение за млечността през следващата лактация. По-дълъг е при примитивните и по-къс – при културните породи животни. Обикновено продължава 45-60 дни.
6. Предбременен период
Влияе върху млечността предимно с продължителността си. Когато е по-дълъг, лактацията се удължава, а при по-къс намалява.
7. Хранене и отглеждане
Храненето и до известна степен отглеждането са едни от основните фактори на околната среда, които влияят съществено върху лактиращите животни и са главна предпоставка за проявяването на техните наследствени заложби, за развитието и за получването на максимално количество мляко. Недостатъчно и непълноценно хранене в началото на лактацията водят към значително намаляване на млечността (30-50%), а в края на лактацията – към бързо пресушаване.
8. Сезон на отелване
Влияе с вида на фуражите, които се получават през различните годишни времена, с температурните колебания и с влажността на въздуха. В стопанствата, където са осигурени равномерно и пълноценно хранене на животните през цялата година и отглеждане в хигиенични помещения, не се наблюдават големи колебания в млечността в зависимост от сезона.
9. Температура

Влиянието и върху млечността се обяснява с промените, които настъпват в храносмилането, състава на кръвта и терморегулацията. Много високите и много ниските температури влияят отрицателно върху млечността.
10. Здравословно състояние
Има голямо значение за високата млечност. Заболяванията водят към изменения в обмяната на веществата, а от там и към намаляване на млечността.
11. Доене
В зависимост от начина на прилагането му може да повлияе положително или отрицателно върху млечността на животните. Навременното доене освобождава пълното с мляко виме, като премахва вътрешното налягане, потискащо млекообразуването. То стимулира работата на млечната жлеза. При правилното му прилагане, млечността на кравите се повишава с 10-15%.

2 КОМЕНТАРИ

  1. искам да допълня, че високата млечност на съвременните породи крави се дължи на определена генна мутация, следствие на което има и промяна в един от белтъците. Част от хората не синтезират ензим, който да разгражда въпросния белтък и на това се дължи прословутата алергия към мляко и млечни продукти. Тоест е добре да се замислим за избора на порода

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here