Камбана за биволите

0

Време за прочит: 2 минути

Този път не става дума за нашите биволи. От няколко  години те би трябвало да са добре, защото броят им расте всяка година и са вече над 13 000. Поне десет хиляди броя биволици са под селекционен контрол и най-важното получават най-високата субсидия в животновъдството. Сега чакаме резултатите, освен увеличението на поголовието, и увеличение и на производството.

В Румъния обаче нещата не са оптимистични по отношение на биволовъдството. Все пак в близкото минало в Румъния се отглеждаха над 100 000бр биволици. Сега техния брой е някъде около 13 000, позовавайки се на думите на директора на държавната служба за селекция – ANZ. Той заявява, че положението на биволите е пагубно на национално ниво и че дори съществува риск този вид да изчезне напълно в страната.

Според директорът, първата стъпка за възстановяване на биволските популации е осигуряването на достатъчно и  качествени разплодници за естествено покриване. Разбира се, тези разплодници да са покрили ветеринарните и зоотехнически изисквания.

Втората стъпка, която ANZ иска да предприеме, е създаването  на център за получаване и замразяване на сперма от биволски бици.

Успоредно с това са необходими мерки за подкрепа, както от европейски, така и от национални фондове за развъдчиците на биволи. Получавана субсидия за глава животно е в рамките на 180 евро.

Директора също е съобщил, че в момента агенцията по селекция, е в обширен процес на реорганизация, както по отношение на сключването на нови договори за сътрудничество с изследователски станции в областта на животновъдството, така и диверсификация на развъдните и размножителните организации.


Диверсификация Диверсификацията е Инвестиционна стратегия, при която инвестирате в различни класове активи, за да понижите общия риск. Като диверсифицирате своя портфейл, рискът едно единствено събитие или лоша инвестиция да причини съществени вреди се намалява

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here