Доказване на произхода или генотипиране

0

време за прочит: 3 минути

През последните седмици, оставащите все по-малко говедовъдни ферми, преживяват  поредния „екшън” – вземането на кръвни проби за доказване на произхода на женските животни.

Трудно е наистина при свободно боксовото отглеждане на животните да се вземе кръв на набелязаните за проби животни. Много от фермерите не знаят какво се цели с това. С какво ще се помогне за подобряване на тяхната работа по отношение на селекцията. Носят се и най различни слухове, че при недостоверност ще има санкции, ще бъдат извадени от стадата недостоверните животни, ще бъдат извадени от схемите за селекция и др., най-меко казано, игра без правила.  Миналата година също бе взета кръв, но резултатите все още ги няма.
Сега пък се взема кръв и на стари крави.
Взема се кръв и от стада, които са били изрядни.

Вероятно, това мероприятие не е цел на Изпълнителната Агенция, а впоследствие на решение на Съвета по генетични ресурси, на които са членове Развъдните организации. Знаем, че имаме изградена Генетична лаборатория от няколко години с голямата помощ на една европейска страна. Ясно е, че тя трябва да работи и служи на своите фермери.
Това ли е най-доброто, което се прави в момента – доказването на бащинството.

Съвсем правилно миналата година се взеха такива проби от доста стада. Хората се стреснаха и започнаха да водят по-добра отчетност и записи  датата на осеменяване, на бика  и повторките. Със сигурност следващата година достоверността ще бъде още по-голяма. Нормално е, на тези, които са имали добри резултати, да преминат в горния клас и да им се гласува доверие. Некоректните, може да положат още един “изпит”.

Въпросът е, с какво ще се помогне на фермера, с това изследване. От стадото си българския фермер не оставя мъжки разплодни животни за СИО, не отглежда тестажни юници, не продава разплодни юници. Така че, в едно стадо с млечност от 5-6000 кг от крава има ли кой знае, какво значение дали бащата е Джордж или Георги. При всички случаи ще има ефект, защото бащата е бик с доказани качества, с най-малко 10 000 кг млечност на майката и многото плюсове в педигрето му.

През последните години сме свидетели на голям бум по отношение на генотипизирането на женските животни.
Тодор Арбов си изтърка зъбите да изнася тази лекция, ние имаме поне десет статии в тази връзка, Здравко Иванов има няколко материала, дори и за космите, проф. Кръстанов също. НСГБ внесе предложение за влизане в програма за реализиране на тази иновация за България.

Само за няколко години генотипирането все повече се налага при селекцията на говедата. Американците вече имат поне 4-5 милиона записа на генотипа, една солидна база за точни оценки. Европейските водещи развъдчици, колкото и да не им се искаше, прибавиха към американската база данни и техните данни за увеличаване точността на оценката. В доста държави вече се извършва това и метода по водене на селекцията по генотипа на майката, става водещ при селекцията. Съвсем нормално, при повече брой проби и цените да падат.

В момента в Швейцария пробата за членове на асоциацията струва 22-25 евро, а за тестажните телета е без пари. Разбира се, че за да платят тези ниски цени, на фермерите се поставят условия по отношение първичните записи и др.

Извършвайки  генотипирането на животните, също ще се установява произхода на животното.
И следва въпросът – защо не почнем да го правим и ние.
Отговора ще бъде, че нашата лаборатория не може да хваща всички маркери и трябва да бъде модернизирана. Ами продължавайки да даваме пари за доказване на произхода – предполагаме, че консумативите и труда ще са около 40-50 лева на проба, никога няма да можем да модернизираме тази лаборатория. Ще се всява напрежение при фермерите, ще изпращаме делегации по фермите да вземат проби, ще си чешим езиците по съвещанията и накрая  средна млечност от крава за последните три години от  3 645 кг. – 3 729 кг. –  3 728 кг.

Govedovad.com

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here